Hur kan man skapa säkrare skolvägar? En förutsättning är att kartlägga vilka platser som upplevs trafikfarliga av de som faktiskt tar sig till och från skolan varje dag – eleverna. Även till viss del föräldrar som kanske kör eller promenerar med sina barn till skolan.

Entergates kartläggningsverktyg pointSurvey används för att genomföra undersökningar av hur vägar och platser upplevs och på så sätt få fram ett underlag att arbeta vidare med för att kunna utveckla vägar och platser längs skolvägen.

Vi på Entergate kan hjälpa er att genomföra undersökningen på ett enkelt och smidigt sätt. Vi börjar med att skapa ett digitalt formulär som är anpassat till just er verksamhet. I formuläret finns en integrerad karta där eleverna kan rita ut sin färgväg till och från skolan och peka ut platser längs vägen som upplevs farliga.

Eftersom allt sker webbaserat sker allt snabbt, enkelt och smidigt. Inga papper behöver skickas fram och tillbaka. Formuläret kan läggas upp på en hemsida eller skickas ut via e-post.

Läs mer här

Kategorier: Entergate AB

Related Posts

Entergate AB

Ramavtal med Stockholms stad

Vi är glada över att ha tecknat ramavtal med Stockholms stad gällande undersökningstjänster. Vi ser fram emot ett gott samarbete!

Entergate AB

TeamOlmed – Kliniska resultat mäts med esMaker

– I grunden handlar allt vi gör om att hjälpa individer till ett bättre liv genom ortopedtekniska hjälpmedel. I processen dit visar vi omsorg om de människor vi möter och tar ansvar för att tjänster Läs mer...

Entergate AB

Medarbetarenkäter – vi täcker hela kedjan av undersökningen

Utgångspunkten för Entergates proccess för medarbetarenkäter är enkelheten för dig som kund! Genom att snabbt producera, distribuera och analysera enkäten erbjuder vi ett modernt, säkert och effektivt sätt att genomföra medarbetarenkäter.

%d bloggare gillar detta: