Lyssna

Välkommen att besöka oss!

Entergate deltar på Vitalis 21 – 23 maj och IAGG-ER mässan 23 -25 maj på Svenska mässan i Göteborg. 

Under Vitalis och IAGG-ER presenterar vi fördelarna med vårt innovativa verktyg EnterMedic som sätter individens behov i centrum inom hälso- och välfärdsområdet med fokus inom forskning, hälso- och sjukvård och äldreomsorg. 

Välkomna att besöka vår monter B07:70 på Vitalis!

Välkomna att besöka vår monter H01:15 på IAGG-ER!

Läs mer om Vitalis här

Läs mer om IAGG-er här

Kategorier: Entergate AB