Lyssna

Entergate lanserar E-blankettjänst!

Hösten 2019 lanserar Entergate e-blankettjänster.

Med Entergates nya digitala blankettjänst kan kommuner tillhandanhålla flera olika kvalitetssäkrade formulär till kommunens invånare och företagare. Den digitala blankettjänsten kan användas om man exempelvis vill ansöka om olika tillstånd eller rutiner.

Tjänsten fungerar som ett komplement till esMaker eller som en enskild tjänst. Entergate kan nu erbjuda kommunerna en komplett e-tjänst, allt från att enkät, analys, nyhetsbrev och anmälningsformulär till E-blankettjänster.

Kategorier: Entergate AB