Lyssna

TV4 rapporterade 31 oktober 2019 om barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, är långa i hela landet. Läs här om deras rapport.

Hur kan enterMedic hjälpa till med att effektivisera vårdsprocessen?

EnterMedic är ett snabbt, kostnadseffektivt, webbaserat dokumentationssystem som gör det möjligt för vårdgivare att samla in data och kartlägga patienter före, under och efter ett läkarbesök samt att följa deras utveckling. Informationen kan lagras i patientjournalen vilket underlättar för läkare att ställa en snabbare och bättre underbyggd diagnos samt behandling av patienten. Slipp administrativt arbete – spara resurser och värdefulla vårdtimmar.

Entermedic har utvecklats tillsammans med Centrum för klinisk forskning i Västerås och Uppsala Universitet. I dagslägen använder bland annat Högskolan i Kristianstad, Region Värmlandoch Region Halland. I BUP Västmanland används EPIQ, ett psykiatrisktfrågebatteri för att resurseffektivisera processer och fastställa diagnoser. 

Man i blå kostym vid medicinsk utrustning
Kent Nilsson, Professor vid Uppsala Universitet samt Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus i Västerås.

–Vi har fått ett bra sorteringsinstrument för prioritering. Det innebär ett förbättrat patientflöde, det vill säga att barn och ungdomar hamnar på rätt vårdställe direkt. Nu har vi tillgång till tydligare symptombild, vilket ger bättre diagnostisering och ett bra underlag för den fortsatta bedömningen. Och vårdtagaren upplever att de får ett professionellt mottagande säger Kent Nilsson, Professor vid Uppsala Universitet samt Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus i Västerås.

Läs mer om hur BUP Västmanland använder entermedic här

EnterMedic är dessutom kompatibel med 1177 Vårdguiden och Cambio Cosmic.

EnterMedic är registerad som en medicinteknisk produkt hos Läkemedelsverket och är även CE-märkt.

Vill du veta mer om hur entermedic fungerar? Boka demo här

Kategorier: Entergate AB