Lyssna

Det händer mycket i vår omvärld just nu som gör att rutiner och arbetssituationer förändras. För oss på Entergate är det viktigt att kunna hitta bra lösningar och möta våra kunders behov i en tid som är svår för många.

Anpassade frågeformulär relaterade till Covid-19
Vi har märkt av en stor efterfrågan av att skapa enkäter och formulär kopplat till covid -19 för att samla in feedback från medarbetare, kunder, leverantörer, patienter och från allmänheten. Via vårt verktyg esMaker kan man smidigt skapa frågeformulär eller ta del av våra färdiga mallar gällande Covid-19.

esMaker kan även användas till:

Sms-enkäter – Passar bra till skolelever vid distansundervisning

Nyhetsbrev – För att snabbt kunna få ut information

Frånvaroanmälan – Registrera enkelt frånvaro

Kontroll av rutiner- Kontrollera att nya rutiner följs

Vill du veta mer om Covid-19 formulären vi har tagit fram eller esMaker som verktyg? Kontakta oss så berättar vi mer!

Eller är du kanske är intresserad av att bolla idéer och synpunkter med oss för att ta fram nya formulär? Kontakta gärna vår oss så bollar vi vidare med dig.
 
Vill du veta mer om enkäterna vi har tagit fram?
E-post: support@entergate.se
Telefon: 035-155900
Kategorier: Entergate AB