Lyssna

Det har aldrig varit viktigare för chefer och organisationer att samla feedback från sina medarbetare och vara lyhörd för medarbetarnas behov. Oavsett om din organisation befinner sig i en situation där arbetskraften är på plats på kontoret eller arbetar på distans är det av största vikt att medarbetarnas hälsa och säkerhet är av största prioritet. 

På grund av COVID-19 har vi de flesta organisationer ställts inför stora förändringar. För att så snabbt som möjligt upptäcka förändringar i de anställdas välbefinnande, produktivitet och effektivitet. Därför har Entergates specialister tagit fram flera omfattande formulär som snabbt ger en övergripande bild på organisationen och medarbetarnas upplevelser. 

Entergate har tagit fram flera färdiga enkäter som är skräddarsydda för att hjälpa HR och IT personal, chefer och ledningen att förstå medarbetarnas behov då de anpassar sitt arbetssätt i den rådande situationen. Enkäten passar olika organisationer på alla storlekar att upptäcka möjliga fallgropar och att prioritera vart man ska vidta åtgärder under och efter den rådande situationen. Samla snabbt in och analysera feedback i realtid från medarbetare som jobbar på distans eller på plats.

Covid-19 pulsmätning för medarbetare – Arbete på distans & på plats är en kostnadsfri enkät vi erbjuder för att stötta företag i denna tid. Vill du veta mer om hur enkäten fungerar för just er organisation?

Kontakta oss på info@entergate.se för att prova kostnadsfritt.

Kategorier: Entergate AB