Lyssna

Portal för anmälningsformulär

Nu lanserar Entergate en portal för att enkelt hantera registreringar! Portalen kan användas för hantering och efterhantering av kurser, utbildningar och andra event. 

Portalen är specifikt framtagen för att underlätta administrationen av registrerade anmälningar. Du får en tydlig översiktlig vy för antal anmälda per tillfälle och kan se antal kvarvarande platser, reservplatser samt hur lång tid det är kvar för att kunna göra en anmälan. 

Du kan enkelt göra ett utskick till alla anmälda deltagare med färdiga mallar. Mallar finns exempelvis för kallelse, inställt tillfälle och välkomsttext men du kan även skapa ett anpassat meddelande som användare. Meddelanden kan skickas både via SMS och mail. 

Hur fungerar det?

Portalen är enkel att använda och helt kostnadsfri för användaren! Alla som delges portalens lösenord kan komma åt portalen för att hantera administrationen. Du behöver inte ha ett konto i esMaker för att använda portalen.

Hur skapar jag en portal?

Portalen skapas automatiskt genom att aktivera funktionen i ditt färdiga formulär. Distribuera formuläret i esMaker genom att skapa en allmän länk eller ett mailutskick till alla mottagare. När mottagarna besvarar formuläret kan du följa resultatet och hantera anmälningarna i din portal i realtid. 

Ditt formulär skapar du precis som vanligt! Enkelt, snabbt och med färdiga mallar. 

Hur presenteras resultatet?

Du får fram färdiga deltagarlistor med ett enkelt knapptryck där all information om anmälningarna finns med. Svaren kan presenteras på en totalnivå men även på individnivå om du eller mottagarna vill få ett kvitto på deras anmälan. 

Kan man få hjälp av oss på Entergate?

Hos oss på Entergate arbetar många kunniga och erfarna konsulter. Vi hjälper dig gärna med alla steg i processen från uppbyggnad med frågor och funktioner, distribuering samt att ta fram portalen med kompletterande deltagarlistor och rapporter. 

Glöm krånglig administration och svårhanterligt resultat! Låt esMakers portal underlätta arbetet åt er!

Övrigt info: Portalen är helt mobilanpassad och följer EU:s riktlinjer för tillgänglighetsanpassningen WCAG.

Kategorier: Entergate AB