Entergate inleder samarbete för barn och ungas hälsa!

Entergate inleder samarbete för barn och ungas hälsa med Generation PEP!

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Så ser verkligheten inte ut. Bara tre av tio unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och knappt hälften av alla barn äter grönsaker varje dag. Detta vill vi vara med och förändra! Därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och
hälsosamt liv. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, startad på initiativ av Kronprinsessparet.

Vi bidrar genom ett projekt som heter Säkra skolvägar där vi tillsammans med kommuner och skolor digitalt kartlägger barns färdvägar och samlas in åsikter och markeringar längs färdvägen för att kunna förbättra trafikmiljön. Resultat ligger till underlag för att utvärdera vägar och miljön för att hitta förbättringsområden, Det kan vara allt från dålig sikt till avsaknaden av ett övergångsställe vid en viktig korsning och på så sätt ge möjlighet till barn och ungdomar att leva aktivt och hälsosamt – säkert. Tillsammans skapar vi en folkrörelse för barn och ungas hälsa.

Läs mer på www.generationpep.se

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av spännande kundcase, uppdateringar och tips!

Läs mer

Entergate AB

Varmt välkomna till Entergates kundträff 2021

Kundträff esMaker 23 mars 2021 Kundträffen är ett utmärkt tillfälle för dig att ta del av nyheter och smarta tips i esMaker. Det är också en möjlighet för att utbyta idéer och tankar med oss på

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din organisation?