Entergate på kvalitetsmässan 2019

Lyssna

Välkommen att besöka oss! Entergate deltar på Kvalitetsmässan 12 – 14 nov på Svenska mässan i Göteborg. Kvalitetsmässan är en effektiv arena för att lansera nyheter, driva opinion och knyta kontakter med beslutsfattare från kommuner. Vi ser fram emot intressanta och inspirerande möten! Välkomna att besöka vår monter B03:07  Läs mer om kvalitesmässan här 

Två män i tshirt diskuterar

Entergate lanserar E-blankettjänster!

Lyssna

Entergate lanserar E-blankettjänst! Hösten 2019 lanserar Entergate e-blankettjänster. Med Entergates nya digitala blankettjänst kan kommuner tillhandanhålla flera olika kvalitetssäkrade formulär till kommunens invånare och företagare. Den digitala blankettjänsten kan användas om man exempelvis vill ansöka om olika tillstånd eller rutiner. Tjänsten fungerar som ett komplement till esMaker eller som en enskild tjänst. Entergate kan nu erbjuda kommunerna en komplett e-tjänst, allt från att enkät, analys, nyhetsbrev och anmälningsformulär till E-blankettjänster. Läs mer

Välkommen att besöka oss!

Lyssna

Välkommen att besöka oss! Entergate deltar på Vitalis 21 – 23 maj och IAGG-ER mässan 23 -25 maj på Svenska mässan i Göteborg.  Under Vitalis och IAGG-ER presenterar vi fördelarna med vårt innovativa verktyg EnterMedic som sätter individens behov i centrum inom hälso- och välfärdsområdet med fokus inom forskning, hälso- och sjukvård och äldreomsorg.  Välkomna att besöka vår monter B07:70 på Vitalis! Välkomna att besöka vår monter H01:15 på IAGG-ER! Läs mer om Vitalis Läs mer…

Dataskyddslagen (GDPR)

Lyssna

INFORMATION KRING ENTERGATES BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Viktiga punkter i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. GDPR begränsar hur organisationer kan behandla personuppgifter. GDPR syftar till att ge varje individ fullständig kontroll över hur dennes personuppgifter hanteras. GDPR ger klara reglerom öppenhet i samband med behandling av personuppgifter. Strikta sanktioner gäller för organisationer som inte följer lagen. Hur påverkar GDPR datainsamling? Att samla in och bedöma feedback från individer är ett sätt att behandla personuppgifter enligt GDPR. Läs mer…

Karta över Halmstad som används i Pointsurvey

Säkra skolvägar

Lyssna

Hur kan man skapa säkrare skolvägar? En förutsättning är att kartlägga vilka platser som upplevs trafikfarliga av de som faktiskt tar sig till och från skolan varje dag – eleverna. Även till viss del föräldrar som kanske kör eller promenerar med sina barn till skolan. Entergates kartläggningsverktyg pointSurvey används för att genomföra undersökningar av hur vägar och platser upplevs och på så sätt få fram ett underlag att arbeta vidare med för att kunna Läs mer…