Dataskyddslagen (GDPR)

Lyssna

INFORMATION KRING ENTERGATES BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Viktiga punkter i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. GDPR begränsar hur organisationer kan behandla personuppgifter. GDPR syftar till att ge varje individ fullständig kontroll över hur dennes personuppgifter hanteras. GDPR ger klara reglerom öppenhet i samband med behandling av personuppgifter. Strikta sanktioner gäller för organisationer som inte följer lagen. Hur påverkar GDPR datainsamling? Att samla in och bedöma feedback från individer är ett sätt att behandla personuppgifter enligt GDPR. Enligt GDPR är organisationen som samlar in feedback och som därmed bestämt ändamål och medel för behandlingen en personuppgiftsansvarig. GDPR kräver att en personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter i enlighet med lagens regleringar och principer. Enligt GDPR tar en leverantör som behandlar personuppgifter på uppdragsgivarens vägnar rollen som personuppgiftsbiträde. En personuppgiftsansvarig som vill använda ett personuppgiftsbiträde (till exempel Entergate) som en part i personuppgiftsbehandlingen måste se till att även denne följer GDPR. Hantering av personlig …

Karta över Halmstad som används i Pointsurvey

Säkra skolvägar

Lyssna

Hur kan man skapa säkrare skolvägar? En förutsättning är att kartlägga vilka platser som upplevs trafikfarliga av de som faktiskt tar sig till och från skolan varje dag – eleverna. Även till viss del föräldrar som kanske kör eller promenerar med sina barn till skolan. Entergates kartläggningsverktyg pointSurvey används för att genomföra undersökningar av hur vägar och platser upplevs och på så sätt få fram ett underlag att arbeta vidare med för att kunna utveckla vägar och platser längs skolvägen. Vi på Entergate kan hjälpa er att genomföra undersökningen på ett enkelt och smidigt sätt. Vi börjar med att …