Lyssna

Våra kunder

Entergate har lyssnat på minst hundra kommuner, många regioner och landsting, myndigheter, Trafikverket, PostNord, Apoteket, Volvo, Länsförsäkringar och andra duktiga företag i det privata näringslivet som siktar uppåt för att komma framåt och vidare.

Tillsammans har vi byggt enkla, moderna och webbaserade verktyg för att få feedback på produkter och tjänster och kunna utvecklas och bli bättre, få nöjdare kunder, växa och göra vinster.

”Entergate är lyhörda för våra idéer, vilket vi uppskattar mycket. De har en förmåga att omsätta vår input till praktiska interaktiva verktyg som gör att vi kan komma vidare. esTracer är ett bra exempel. Vi gillar att det finns olika sätt att ställa frågor på och att instruktions- och informationsfilmer enkelt kan vävas in.”

Västra Götalandsregionen
”Vi sparar tid med direkt access till esMaker. Samarbetet med Entergate har varit fantastiskt under mer än tio år. De lyssnar på våra behov och önskemål, drar nytta av vår egen kunskap och levererar en lösning.” 

TeamOlmed
”I grunden handlar allt vi gör om att hjälpa individer till ett bättre liv genom ortopedtekniska hjälpmedel. I processen dit visar vi omsorg om de människor vi möter och tar ansvar för att tjänster och produkter verkligen fungerar.”

Kötiderna in till barn- och ungdomspsykiatrin har försvunnit

BUP Västmanland
”Kötiderna har försvunnit och för första gången kan vi leva upp till vårdgarantins tre månader. Vi har fått ett bra sorteringsinstrument för prioritering. Det innebär ett förbättrat patientflöde, det vill säga att barn och ungdomar hamnar på rätt vårdställe direkt”