Lyssna

Våra kunder

Vi jobbar för våra kunder

“Entergate är lyhörda för våra idéer, vilket vi uppskattar mycket. De har en förmåga att omsätta vår input till praktiska interaktiva verktyg som gör att vi kan komma vidare. esTracer är ett bra exempel. Vi gillar att det finns olika sätt att ställa frågor på och att instruktions- och informationsfilmer enkelt kan vävas in.”

Kötiderna in till barn- och ungdomspsykiatrin har försvunnit

BUP Västmanland
“Kötiderna har försvunnit och för första gången kan vi leva upp till vårdgarantins tre månader. Vi har fått ett bra sorteringsinstrument för prioritering. Det innebär ett förbättrat patientflöde, det vill säga att barn och ungdomar hamnar på rätt vårdställe direkt”


TeamOlmed
“I grunden handlar allt vi gör om att hjälpa individer till ett bättre liv genom ortopedtekniska hjälpmedel. I processen dit visar vi omsorg om de människor vi möter och tar ansvar för att tjänster och produkter verkligen fungerar.”

Vill du veta mer om Entergate?

En kvinna i kavaj diskuterar med man i tshirt