Kliniska resultat mäts med esMaker

Ett av Sveriges största ortopedtekniska serviceföretag är specialister på att ge människor med rörelserelaterade problem ett bättre liv.
– På senare år har vi börjat mäta kliniska resultat och göra kvalitetsuppföljningar. Med ökad kunskap om hur våra patienter upplever de hjälpmedel som provas ut, kan vi få en större säkerhet på att våra kunders och patienters livskvalitet ökar, säger Göran Sigblad på TeamOlmed.

Avancerade tekniska hjälpmedel
Verksamheten går ut på att återskapa oberoende för personer med rörelserelaterade problem. Med utprovning och tillverkning av avancerade produkter som exempelvis digitalt styrda arm- och benproteser, hjälpmedel för knän och inlägg i skor, får barn, reumatiker, diabetiker, amputerade, med flera, sina individuella behov tillgodosedda. 

– I grunden handlar allt vi gör om att hjälpa individer till ett bättre liv genom ortopedtekniska hjälpmedel. I processen dit visar vi omsorg om de människor vi möter och tar ansvar för att tjänster och produkter verkligen fungerar. 

Avtal med landstingen
TeamOlmed har fleråriga avtal med Stockholms läns landsting, Landstingen i Uppsala, Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg samt Region Halland och Region Gotland. 

– Patientperspektivet genomsyrar hela vår verksamhet, men våra kunder är också våra remittenter, det vill säga personal inom sjukvården. Det innebär att vi dels har ett ansvar för att våra skattemedel används effektivt och dels att hålla högsta kvalitet och service gentemot individerna vi träffar. Att bevaka aktuell forskning och hela tiden utveckla vår kompetens är därför högprioriterat.

Mätning av kliniska resultat
Samarbetet med Entergate inleddes med en väntrumsenkät, där kundnöjdheten stod i fokus. Senare gjordes en stor undersökning med cirka femtonhundra respondenter, där man ville göra en mätning för att få fram en typ av kliniska resultat. 

– Med undersökningen ville vi få svar på i vilken omfattning specifika patientgrupper använde sina hjälpmedel. En annan undersökning riktade sig till en specifik patientgrupp och undersökte exempelvis upplevelsen av minskad smärta, graden av minskad medicinering. esMaker är ett bra instrument för oss. Vi använder det inte för att bedriva forskning, men för att göra kvalitetsuppföljningar och skaffa oss ytterligare kunskap. Dokumentationen ger oss argument för att det vi gör verkligen fungerar.

Man i rutig skjorta
Göran Sigblad
Leg. Ortopedingenjör med
magisterexamen i ledarskap

Om TeamOlmed AB:
Antal medarbetare: 330 medarbetare
Huvudkontor: Jönköping
Mottagningar/butiker: På 18 orter i Sverige

TeamOlmed använder idag:

Logotyp Esmaker