Lyssna

IT-pedagogen sätter betyg på Entergate

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med cirka tretton tusen medarbetare inom verksamhetsområden som utbildning och barnomsorg, kultur och fritid, näringsliv och arbete, mark och bostäder, trafik och infrastruktur, omsorg och hjälp. – Varje år genomförs hundratals interna kurser riktade till personalen i vår verksamhet. Vi hade aldrig kunnat hålla oss på den nivån, utan ett verktyg som esTracer, säger Olov Götheson som jobbar på kommunens IT-avdelning.

Effektiv planering
Verksamhetsutbildningar, ledarutveckling, arbetsmiljö och hälsa, bemötande, lagstiftning är utbildningar som är ständigt aktuella inom en kommun. Idag är tjugofem personer registrerade kursadministratörer, mellan åtta och tio personer använder verktyget dagligen.

Vad säger pedagogen?
Olov Götheson som är IT-pedagog genomför interna IT-utbildningar, men administrerar och implementerar och utbildar nya användare i kommunens verktyg. Det fina med Entergates produkter är genomtänkta kringtjänster som exempelvis chatt-funktionen. Den som sitter med programvaran framför skärmen och behöver hjälp att komma vidare får hjälp på bara någon minut. En hög tillgänglighet uppskattas.

esMaker först in
Umeå kommun inledde sitt samarbete med Entergate redan 2006.

– Då hade vi behov av ett enkätverktyg. Nu är 240 kommunanställda registrerade användare av esMaker. Enkätverktyget har nu fyllt sin funktion i mer än tio år. Som ett redskap för att ställa frågor till kommuninvånare, men också i medarbetarenkäter för att utveckla verksamheten och vilka områden som behöver extra fokus. Enkätverktyget används varje dag, hela tiden, ute i verksamheten och tillför stor nytta.

En del i teamet
Entergate är en smidig samarbetspartner till kommunens IT-avdelning, menar Olov.

– Det händer ofta att vi själva får idéer och jag har genom åren framfört flera utvecklingsförslag. Entergate har alltid varit lyhörda. De har tagit sig tid och lyssnat för att sedan komma med kreativa lösningar och nya funktioner i uppgraderade versioner. Personligen uppskattar jag också deras närvaro. Vi finns i Umeå och de finns i Halmstad, men de känns som en nära samarbetspartner. Entergate-andan är tydlig. De är ett bra team, där jag själv kan medverka med mina inspel. Och så har de bra IT-verktyg, det är en grundförutsättning för att kunna leverera till Umeå kommun.

Man i röd Tröja
Olov Götheson
IT-pedagog, Umeå kommun

Om Umeå kommun:
Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.

Antal invånare i kommunen: ca. 123 000 invånare
Antal medarbetare inom kommunen: ca 13 000 medarbetare

Umeå kommun använder idag: