Lyssna

Vi sparar tid med direkt access till esMaker

Västra Götalandsregionen styrs av folkvalda politiker och är en av Sveriges största arbetsgivare med cirka 50.000 anställda. Uppgiften är att erbjuda bra sjukvård och tandvård, kommunikationer och kollektivtrafik, ett rikt kulturliv, jobb, god miljö och utbildning. Entergate har ett tätt samarbete med Västra Götalandsregionen sedan 2003.

Medarbetarenkäter först ut
Christer J Svensson är system- och webbutvecklare och arbetar tillsammans med 500 personer på regionens IT-avdelning. Han var med när Sahlgrenska Universitetssjukhuset valde enkätverktyget esMaker och Entergate.

– Jag var nyanställd och minns att Cyrus Daneshmir gjorde intryck på mig. Som person, men också för den produkt han presenterade. Det här var 2003 och Entergate var väldigt tidigt ute med webbaserade produkter. Vi såg en stor möjlighet i just detta, eftersom vi behövde ett lättillgängligt verktyg för att mäta och förbättra trivsel på arbetsplatsen och utvärdera utbildningsinsatser i vår organisation med vårt stora antal medarbetare.

Direkt access för behöriga

Med sin kunskap är Christer J Svensson en viktig resurs i hur samarbetet utvecklats sedan dess. Han såg möjligheten i att öka effektiviteten genom tillgänglighet för de 600 personer, verksamhetsutvecklare och vårdenhetschefer, inom regionen som numera använder esMaker.

– Alla medarbetare, med kontaktuppgifter, finns i en katalog – Active Directory. Den katalogen ville jag koppla samman med esMaker. Dels för att skapa en enklare inloggning till systemet och dels för att slippa merarbetet med att lägga in kontaktuppgifter i esMaker. Tillsammans med Entergate hittade vi en lösning som ger våra behöriga användare direkt access till esMaker.

Pekskärmar i väntrum
Numera får även patienter inom Västra Götalandsregionen svara på frågor om hur de uppfattar vården via webbaserade esMaker istället för på en pappersenkät. På pekskärmar och läsplattor i väntrummet idag, men i framtiden skulle de kunna få möjlighet att svara på enkätfrågor hemifrån.

– Teoretiskt sätt skulle det kunna gå att genomföra när vi har lösningar på autentiseringsfrågan. Samarbetet med Entergate har varit fantastiskt under mer än tio år. De lyssnar på våra behov och önskemål, drar nytta av vår egen kunskap och levererar en lösning. Kanske hittar vi en lösning även på autentiseringsfrågan, säger Christer.

Det görs omkring 7.700 besök på Västra Götalandsregionens sjukhus varje dag. 15.000 människor får dagligen hjälp på någon av Västra Götalandsregionens vårdcentraler. Kanske får man möjlighet att nå alla dessa med framtidens enkätverktyg?

Man i blå tröja
Christer J Svensson
System- och webbutvecklare
Västra Götalandsregionen

Om Västra Götalandsregionen:
Verksamhetens tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik.
Antal medarbetare: 50 000 medarbetare
Antal datorer inom VGR: 45 000 datorer

Västra Götalandsregionen använder idag:

Logotyp Esmaker