Lyssna

Entergate AB Entergate AB

Read this information in English.

DATASKYDD och INTEGRITET

Oavsett om du använder våra system i rollen som administratör, användare, mottagare, respondent eller deltagare behöver du känna dig trygg med att vi behandlar dina uppgifter på ett säkert sätt.

För att du ska förstå vad vi gör för att skydda dig har vi delat upp informationen i 2 delar, tekniska och organisatoriska åtgärder.

TEKNISKA ÅTGÄRDER

Datatrafiken mellan din dator, mobil eller surfplatta och vår server är alltid krypterad. Krypteringen kontrolleras kontinuerligt och uppdateras så fort det finns behov.

Data lagras alltid krypterad. Vi tar kontinuerliga backuper så att den inte försvinner i händelse av att något oförutsett händer med systemet.

Datatrafiken till och från vår server övervakas genom olika tekniska lösningar som uppdateras allt eftersom behovet uppstår.

Det finns funktioner i våra system för att ändra eller radera data, om behovet skulle uppstå. Du kan begära att få uppgifter om vilken data som lagras om dig och vad den används till. Vi har en hög nivå av spårbarhet i våra system, vilket innebär att det loggas väldigt mycket, för att kunna se vem som gjort vad och när.

All data lagras i Sverige och överförs alltså inte till något land utanför EU eller EES. Systemen har ett bra skalskydd, vilket innebär att lokalerna har en hög nivå på säkerhet gällande brand, inbrott, strömavbrott m.m.

ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER

Vi har rutiner som vi följer för att se till att all personal som kan komma i kontakt med din data har tecknat ett sekretessavtal och att de kontinuerligt utbildas och informeras om vilka regler som gäller för att din data ska skyddas på bästa sätt.

Vi följer rutiner vid all vidareutveckling, testning och uppdatering av systemen för att hålla en hög kvalitet på det vi levererar, speciellt med fokus på säkerheten. Vi utvärderar kontinuerligt de plattformar och den tekniska utrustning som används. Vi utvärderar självklart även alla våra rutiner.

De som använder våra system tillhör oftast större organisationer, t.ex. kommuner, landsting eller bolag. Vi tecknar alltid ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal med dessa där skyddet av din data regleras. Det är därför viktigt att komma ihåg att vi som leverantör inte alltid har koll på vilka uppgifter våra användare väljer att samla in och hur de tänker använda den. Om användaren inte har informerat tillräckligt tydligt om detta så kan du alltid vända dig till oss, så kan vi hjälpa dig komma i kontakt med den specifikt ansvarige.

GDPR

Om du har frågor kring vårt arbete med dataskyddsförordningen, kontakta gdpr@entergate.se.