Produkter

esMaker är vårt marknadsledande enkätverktyg för att skapa enkäter, samla in data, analysera och rapportera feedback från kunder, personal, patienter och andra intressenter

esMaker är ett komplett verktyg för att skapa enkäter och samla in information, analysera och rapportera feedback, anmälningsformulär och nyhetsbrev. Enkelt att använda, även om funktionerna är avancerade. Du  behöver inga förkunskaper, men har tillgång till trygg support. esMaker är helt molnbaserat. Logga in på webbplatsen och kör igång. 

Läs mer om esMaker

esMaker 

Myndigheter  •  Offentlig verksamhet  •  Landsting
Skolor och universitet  •  Privat näringsliv

pointSurvey är ett innovativt verktyg för att skapa digitala formulär med inbyggd geografisk information som vägar, byggnader och platser 

Den första versionen av pointSurvey togs fram i samarbete med Alingsås kommun och Trafikverket för att kartlägga barns säkerhet i trafiken. Numera används pointSurvey inom flera områden, exempelvis för att få funktionshindrades syn på tillgänglighet i det offentliga rummet, medborgares syn på trygghet i sin närmiljö samt för att kartlägga säkerheten på arbetsplatser. I kartor och bilder kan respondenten markera ut platser och färdvägar och ge feedback direkt i verktyget.

Läs mer om pointSurvey

pointSurvey 

Säkra skolvägar  •  Offentliga miljöer  •  Publika platser Säkerhet för funktionshindrade

Moderna kunskaps- och inlärningstester för utvärdering, inlärning och certifiering 

esTracer innehåller många smarta funktioner för olika typer av frågeställningar och rättning med resultat i realtid. Moment som manuellt tar mycket tid och resurser i anspråk. Med esTracer blir utbildningen både rolig för den som deltar och effektiv för arrangören. Verktyget passar lika bra för snabb inskolning av ny personal som för att testa kunskapsnivåer hos såväl skolelever som ledningsgrupper i näringslivet. esTracer används även inom sjukvården med delegeringar. 

Läs mer om esTracer

esTracer

Vid rekrytering  •  För vidareutbildning  •  För kompetensutveckling  •  I klassrum  •  Certifiering
Ledarskapsutbildning

Patientenkäter för vårdgivare och forskare. EnterMedic är en digital länk mellan patient, vårdgivare och patientjournal 

enterMedic är ett webbaserat dokumentationssystem. Kopplingen av patientjournaler gör det möjligt för vårdgivare att samla in data, kartlägga patienter och följa deras utveckling. enterMedic är ett forskningsverktyg och ett verktyg för att effektivisera vården.  


Läs mer om enterMedic

 

enterMedic 

För  vårdpersonal •  För forskare •  För läkare