Lyssna

Produkter

Superenkelt att skapa och publicera undersökningar. Resultat i realtid

esMaker är ett komplett verktyg för att skapa enkäter och samla in information, analysera och rapportera feedback från kunder, personal, patienter och andra intressenter. Enkelt att använda, även om funktionerna är avancerade. Du behöver inga specifika förkunskaper, men har tillgång till trygg support. Du behöver inte ens installera någon särskild mjukvara. esMaker kan användas var du än är. Logga in på webbplatsen och kör igång. 
Läs mer om esMaker

esMaker

Myndigheter  •  Offentlig verksamhet  •  Landsting
Skolor och universitet  •  Privat näringsliv

Digitala formulär med geografisk information, vägar och platser

Den första versionen av pointSurvey togs fram i samarbete med Alingsås kommun och Trafikverket för att kartlägga barns säkerhet i trafiken. Numera används pointSurvey inom många områden, exempelvis för att få funktionshindrades syn på tillgänglighet i det offentliga rummet, medborgares syn på trygghet i sin närmiljö samt för att kartlägga säkerheten på arbetsplatser. I kartor och bilder kan respondenten markera ut platser och färdvägar samt kommentera direkt i verktyget.
Läs mer om pointSurvey

pointSurvey

Säkra skolvägar  •  Offentliga miljöer  •  Publika platser Säkerhet för funktionshindrade

Moderna kunskaps- och inlärningstester för utvärdering och certifiering 

esTracer innehåller många smarta funktioner för olika typer av frågeställningar och rättning med resultat i realtid. Moment som manuellt tar mycket tid och resurser i anspråk. Med esTracer blir utbildningen både rolig för den som deltar och effektiv för arrangören. Verktyget passar lika bra för snabb inskolning av ny personal som för att testa kunskapsnivåer hos såväl skolelever som ledningsgrupper i näringslivet.
Läs mer om esTracer

esTracer

Vid rekrytering  •  För vidareutbildning  •  För kompetensutveckling  •  I klassrum  •  Certifiering
Ledarskapsutbildning

Patientenkäter för vårdgivare och forskare. EnterMedic är en digital länk mellan patient, vårdgivare och patientjournal. 

enterMedic är ett webbaserat dokumentationssystem som genom att koppla patientjournaler gör det möjligt för vårdgivare att samla in data, kartlägga patienter och följa deras utveckling

Läs mer om enterMedic

enterMedic

För  vårdpersonal •  För forskare •  För läkare 

Samling av Entergates produkter - estracer, pointsurvey, esmaker