Lyssna

Patientenkäter för vårdgivare och forskare.

Entermedic- en digital länk mellan patient, vårdgivare och patientjournal. 

EnterMedic® är Sveriges första medicinska webbapplikation som kan skicka uppgifter direkt till en patientjournal. Applikationen är framtagen och utvecklad i samråd med Uppsala Universitet och Centrum för klinisk forskning i Västerås. EnterMedic har sedan 2016 använts dagligen i Västmanlands Landstings verksamhet. I dagslägen använder bland annat Högskolan i Kristianstad, Region Värmland och Region Halland  EnterMedic för att integrera patienten i vårdsprocessen. 

Bättre, snabbare och säkrare. EnterMedic® är ett snabbt, kostnadseffektivt, webbaserat dokumentationssystem som gör det möjligt för vårdgivare att samla in data och kartlägga patienter före, under och efter ett läkarbesök samt att följa deras utveckling. Informationen kan lagras i patientjournalen vilket underlättar för läkare att ställa en snabbare och bättre underbyggd diagnos samt behandling av patienten. 

EnterMedic® stimulerar till ökad patientsäkerhet, förbättrad patientnöjdhet och högre vårdkvalitet. Insamlingen av stora mängder digital medicinsk data och möjligheten att korsköra informationen kommer att lyfta den medicinska forskningen till en ny dimension. EnterMedic® kommer att hjälpa forskarna att ta ännu några steg närmare lösningar på kroniska och långvariga symtom som depression, sömnsvårigheter, astma/KOL, diabetes, smärta, ångest, och ADHD. 

Hur fungerar Entermedic? Patienten besvarar vårdenkäterna via nätet och kan följa sin behandling i realtid via ett personligt logg-in. All information sparas i patientjournalen vilket underlättar för läkaren att ställa en snabbare och bättre underbyggd diagnos samt behandling av patienten. EnterMedic stimulerar till ökad patientsäkerhet, förbättrad patientnöjdhet och högre vårdkvalitet.

Med EnterMedic är fördelarna många: 

  •   effektivare hälso- och sjukvård
  •   stärker förutsättningarna för en jämlik och effektiv vård
  •   förbättra förutsättningarna för vårdpersonal
  •   mer tid för patientnära arbete
  • säkerställ kvalitetsaspekter av intagningsprocessen 
  •  utvärdera behandlingsinsatser
  •  resultat direkt till patientjournalen


"Digitaliseringen är framtiden för fortsatt utveckling inom vård och omsorg. När resurserna är knappa och behovet är stort, så behöver vi tänka till och effektivisera. Kötiderna har försvunnit och för första gången kan vi leva upp till vårdgarantins tre månader anser Kent Nilsson."

EnterMedic

Implementera EnterMedic® du också. Välkommen in i framtiden!

Skapa digitala formulär

Anpassa formuläret med egna frågor och texter på flera olika språk.

Överskådliga rapporter

Resultatet presenteras i överskådliga rapporter som direkt visar eventuella riskfaktorer och problem.

Koppling till patientjournal

Rapporten kan skickas direkt till patientjournalen för att minimera manuell administration.

EnterMedic® stimulerar till ökad patientsäkerhet, förbättrad patientnöjdhet och högre vårdkvalitet.

Den som ska genomföra en patientstudie inleder med att registrera patienten i EnterMedic®. Därefter väljer hen vilka frågor som ska besvaras, hur ofta och när. Frågorna, liksom när påminnelser ska skickas, kan när som helst ändras via EnterMedic®. Både frågor och påminnelser uppdateras automatiskt.

Användningsområdena är många, här följer några exempel:

Baslinjemätning

Vid baslinjemätning som sedan kan jämföras mot uppföljningar. Mätningen kan användas både på plats på en mottagning/klinik eller skickas hem via epost med krypterad och säker länk.

Klinisk prövning

Smidigt och kraftfullt stöd vid kliniska studier. Lätt att när som helst studera effekter, biverkningar och trender samt tillgång till säkrare och mer korrekt information. Förenklar uppföljning av symtom, behandling och biverkningar.

Patientuppföljning

Vid kroniska och långvariga symtom som t ex depression, sömnsvårigheter, astma/KOL, diabetes, smärta, ångest, ADHD och bipolär sjukdom.

 
Livsstilsförändringar

Smidigt och kraftfullt stöd vid kliniska studier. Lätt att när som helst studera effekter, biverkningar och trender samt tillgång till säkrare och mer korrekt information. Förenklar uppföljning av symtom, behandling och biverkningar.

Se filmen om enterMedic

Titta gärna på filmen om enterMedic. Vill du veta mer om hur enterMedic fungerar är du välkommen att kontakta oss.