Patientenkäter för vårdgivare och forskare.

– Snabbt, kostnadseffektivt och webbaserat!

EnterMedic® är Sveriges första medicinska webbapplikation som kan skicka uppgifter direkt till en patientjournal. Applikationen är framtagen och utvecklad i samråd med Uppsala Universitet och Centrum för klinisk forskning i Västerås.

EnterMedic® är ett snabbt, kostnadseffektivt, webbaserat dokumentationssystem som gör det möjligt för vårdgivare att samla in data och kartlägga patienter före, under och efter ett läkarbesök samt att följa deras utveckling. Informationen kan lagras i patientjournalen vilket underlättar för läkare att ställa en snabbare och bättre underbyggd diagnos samt behandling av patienten.

EnterMedic® stimulerar till ökad patientsäkerhet, förbättrad patientnöjdhet och högre vårdkvalitet. Insamlingen av stora mängder digital medicinsk data och möjligheten att korsköra informationen kommer att lyfta den medicinska forskningen till en ny dimension. EnterMedic® kommer att hjälpa forskarna att ta ännu några steg närmare lösningar på kroniska och långvariga symtom som depression, sömnsvårigheter, astma/KOL, diabetes, smärta, ångest, och ADHD.


EnterMedic

Implementera EnterMedic® du också. Välkommen in i framtiden!

Skapa digitala formulär

Anpassa formuläret med egna frågor och texter på flera olika språk.

Överskådliga rapporter

Resultatet presenteras i överskådliga rapporter som direkt visar eventuella riskfaktorer och problem.

Koppling till patientjournal

Rapporten kan skickas direkt till patientjournalen för att minimera manuell administration.

EnterMedic® stimulerar till ökad patientsäkerhet, förbättrad patientnöjdhet och högre vårdkvalitet.

Den som ska genomföra en patientstudie inleder med att registrera patienten i EnterMedic®. Därefter väljer hen vilka frågor som ska besvaras, hur ofta och när. Frågorna, liksom när påminnelser ska skickas, kan när som helst ändras via EnterMedic®. Både frågor och påminnelser uppdateras automatiskt.

Användningsområdena är många, här följer några exempel:

Baslinjemätning

Vid baslinjemätning som sedan kan jämföras mot uppföljningar. Mätningen kan användas både på plats på en mottagning/klinik eller skickas hem via epost med krypterad och säker länk.

Klinisk prövning

Smidigt och kraftfullt stöd vid kliniska studier. Lätt att när som helst studera effekter, biverkningar och trender samt tillgång till säkrare och mer korrekt information. Förenklar uppföljning av symtom, behandling och biverkningar.

Patientuppföljning

Vid kroniska och långvariga symtom som t ex depression, sömnsvårigheter, astma/KOL, diabetes, smärta, ångest, ADHD och bipolär sjukdom.

 
Livsstilsförändringar

Smidigt och kraftfullt stöd vid kliniska studier. Lätt att när som helst studera effekter, biverkningar och trender samt tillgång till säkrare och mer korrekt information. Förenklar uppföljning av symtom, behandling och biverkningar.

Se filmen om enterMedic

Titta gärna på filmen om enterMedic. Vill du veta mer om hur enterMedic fungerar är du välkommen att kontakta oss.