Patientenkäter för vårdgivare och forskare 

En digital länk mellan patient, vårdgivare och patientjournal. 

Kvalitativ validerad diagnostik med ökad patientsäkerhet och minskad administration ​

Medicinskt dokumentationsystem kopplat med 1177

EnterMedic är Sveriges första medicinska webbapplikation som kan skicka uppgifter direkt till en patientjournal. Applikationen är framtagen och utvecklad i samråd med Uppsala Universitet och Centrum för klinisk forskning i Västerås. EnterMedic har sedan 2016 använts dagligen i Västmanlands Landstings verksamhet. I dagslägen använder bland annat Högskolan i Kristianstad, Region Värmland och Region Halland EnterMedic för att integrera patienten i vårdprocessen.  

Bättre, snabbare och säkrare. EnterMedic är ett snabbt, kostnadseffektivt, webbaserat dokumentationssystem som gör det möjligt för vårdgivare att samla in data och kartlägga patienter före, under och efter ett läkarbesök samt att följa deras utveckling. Informationen kan lagras i patientjournalen vilket underlättar för läkare att ställa en snabbare och bättre underbyggd diagnos samt behandling av patienten. 

Ökad patientsäkerhet

EnterMedic stimulerar genom patientenkäter till ökad patientsäkerhet, förbättrad patientnöjdhet och högre vårdkvalitet. Insamlingen av stora mängder digital medicinsk data och möjligheten att korsköra informationen kommer att lyfta den medicinska forskningen till en ny dimension. EnterMedic hjälper forskarna att ta ännu några steg närmare lösningar på kroniska och långvariga symtom som depression, sömnsvårigheter, astma/KOL, diabetes, smärta, ångest, och ADHD. 

Hur fungerar EnterMedic?

Skapa digitala formulär med egna frågor och texter på flera olika språk. Patienten besvarar vårdenkäterna via nätet och kan följa sin behandling i realtid. Resultatet presenteras i överskådliga rapporter som direkt visar eventuella riskfaktorer och problem. EnterMedic har gjort en koppling till patientjournaler möjligt. Rapporten kan skickas direkt till patientjournalen för att minimera manuell administration. All information sparas i patientjournalen vilket underlättar för läkaren att ställa en snabbare och bättre underbyggd diagnos samt behandling av patienten. EnterMedic stimulerar till ökad patientsäkerhet, förbättrad patientnöjdhet och högre vårdkvalitet. Integrera patienten i vårdprocessen! 

Skapa digitala formulär

Anpassa formuläret med egna frågor och texter på flera olika språk.

Överskådliga rapporter

Resultatet presenteras i överskådliga rapporter som direkt visar eventuella riskfaktorer och problem.

Koppling till patientjournal

Rapporten kan skickas direkt till patientjournalen för att minimera manuell administration.

Hur kan EnterMedic hjälpa er?

”Digitaliseringen är framtiden för fortsatt utveckling inom vård och omsorg. När resurserna är knappa och behovet är stort, så behöver vi tänka till och effektivisera för att leva upp till vårdgarantin”

Man i vit skjorta och blå kavaj. Med glasögon på huvudet.

Kent W Nilsson

Professor vid Uppsala Universitet samt Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus i Västerås.

”CT-undersökningar är kostsamma, men det är även kostsamt att lägga in barn för observation i onödan. Kan vi minska belastningen på personalen och använda vårdplatserna effektivt så använder vi våra resurser på ett bättre sätt.”

Fredrik Wickbom

ST-läkare anestesi och intensivvård. Operation och intensivvårdskliniken, Hallands sjukhus I Halmstad, Lunds universitet.
”Ett tryggt system som har fungerat smidigt för våra ungdomar!”

Anna Duberg

Medicine Doktor i Hälsovetenskap, Grundare av Dans för Hälsa och ansvarar för dess metod och kurser. Hon arbetar även som forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum och är innovationscoach vid Innovationsteamet, Region Örebro län.
Jobbar du på en BUP mottagning eller en mottagning där ni behöver ett effektivt verktyg för era patienter?

EPIQ hjälper vårdpersonalen att ställa rätt diagnos snabbt och säkert, med minskad administration.

Att utreda patienter har tagit mycket tid för sjukvården och behandlare. Entermedic EPIQ kan vårdpersonalen med ett par klick skicka skattningar direkt till patienten och få svar i realtid. Resultatet kan visas översiktligt eller på individnivå. En snabbare och mer kvalitativ vård, som innebär stora besparingar som följd. Er organisation får en enhetlig utvärderingsmetod, enklare översikt på patienterna, chansen att upptäcka riskfaktorer samt ett konkretare underlag för utvärdering. Dessutom med automatisk koppling till journalsystemet.

Vad är EPIQ powered by EnterMedic? EPIQ är ett samlat screeaningformulär bestående av olika frågebatteri inom bland annat Depression, Ångest, ADHD, AUDIT etc. Flödet hanteras i EnterMedic, allt från distribuering, insamling och analyser av resultatets olika frågor. Resultatet sammanställs i faktorer för riskfaktorer som hjälper behandlaren att ställa en diagnos.

EPIQ är ett frågebatteri som tagits fram av BUP Västmanland och Centrum för klinisk forskning i Västerås.

 

Är du forskare eller vårdgivare?

Baslinjemätning

Vid baslinjemätning som sedan kan jämföras mot uppföljningar. Mätningen kan användas både på plats på en mottagning/klinik eller skickas hem via epost med krypterad och säker länk.

Klinisk prövning

Smidigt och kraftfullt stöd vid kliniska studier. Lätt att när som helst studera effekter, biverkningar och trender samt tillgång till säkrare och mer korrekt information. Förenklar uppföljning av symtom, behandling och biverkningar.

Är du vårdgivare?

•  Genom att göra individuella frågeformulär tillgängliga online kan patienten fylla i formuläret hemifrån.

•  Genom upprepade insamlingar av patientens data kan vårdens kvalitet och kontinuitet följas mer effektivt.

•  Med individuella formulär som fyllts i före och under besöket hjälper EnterMedic verktyget till att underlätta dialogen och att skapa en god relation till sin läkare ocheller vårdgivare. 

•   Genom att samla all patientinformation i ett konfidentiell och digitalt verktyg, är det enkelt för patienten och vårdgivaren att säkert få tillgång till patientinformationen och kunna följa vårdprocessen.

Patientuppföljning

Vid kroniska och långvariga symtom som t.ex. depression, sömnsvårigheter, astma/KOL, diabetes, smärta, ångest, ADHD och bipolär sjukdom.

Livstilsförändringar

Följ enkelt upp individers livsstilsförändringar. Se översiktligt avvikelser och rutiner. 

 

 Är du forskare? 

• Genom att använda individuella formulär kan du samla all nödvändig information utan att patienterna svarar på frågor som inte är relaterade till deras individuella erfarenhet.

• Genom att applicera faktorer kan du skapa ett poängsystem baserat på kriterium och kategorier, så att du kan samla in en obegränsad mängd information under hela vårdprocessen och förvandla det till hård data direkt.

• Med automatisk e-postutskick kan du distribuera patientformulär regelbundet och automatiskt.

• All data kan följas i realtid via EnterMedic.

 

Se filmen om enterMedic

Titta gärna på filmen om enterMedic. Vill du veta mer om hur enterMedic fungerar är du välkommen att kontakta oss. 

EnterMedic är kompatibel med 1177 vårdguiden och Cambio Cosmic.

Det finns även möjlighet att koppla vilket journalsystem ni använder.

Unknown
Unknown-1

CE-Märkning

Medicinteknisk produkt med CE-märkning EnterMedic är registrerad som en medicinteknisk produkt hos Läkemedelsverket och är även CE-märkt. ​

 
Vill du läsa mer om EnterMedic?
Du kan läsa mer om EnterMedic genom att ladda ner vår broschyr.

Vill du veta mer om EnterMedic?

Är du intresserad av hur EnterMedic kan hjälpa er organisation?

Kvinna i ljusblå skjorta framför datorn