Lyssna

Patientenkäter för vårdgivare och forskare. EnterMedic är en digital länk mellan patient, vårdgivare och patientjournal.

EnterMedic är Sveriges första medicinska webbapplikation som kan skicka uppgifter direkt till en patientjournal. Applikationen är framtagen och utvecklad i samråd med Uppsala Universitet och Centrum för klinisk forskning i Västerås. EnterMedic har sedan 2016 använts dagligen i Västmanlands Landstings verksamhet. I dagslägen använder bland annat Högskolan i Kristianstad, Region Värmland och Region Halland EnterMedic för att integrera patienten i vårdprocessen.  

Bättre, snabbare och säkrare. EnterMedic är ett snabbt, kostnadseffektivt, webbaserat dokumentationssystem som gör det möjligt för vårdgivare att samla in data och kartlägga patienter före, under och efter ett läkarbesök samt att följa deras utveckling. Informationen kan lagras i patientjournalen vilket underlättar för läkare att ställa en snabbare och bättre underbyggd diagnos samt behandling av patienten. 

EnterMedic stimulerar genom patientenkäter till ökad patientsäkerhet, förbättrad patientnöjdhet och högre vårdkvalitet. Insamlingen av stora mängder digital medicinsk data och möjligheten att korsköra informationen kommer att lyfta den medicinska forskningen till en ny dimension. EnterMedic kommer att hjälpa forskarna att ta ännu några steg närmare lösningar på kroniska och långvariga symtom som depression, sömnsvårigheter, astma/KOL, diabetes, smärta, ångest, och ADHD. 

 

Med EnterMedic är fördelarna många:


"Digitaliseringen är framtiden för fortsatt utveckling inom vård och omsorg. När resurserna är knappa och behovet är stort, så behöver vi tänka till och effektivisera. Kötiderna har försvunnit och för första gången kan vi leva upp till vårdgarantins tre månader "

Hur fungerar EnterMedic?

Skapa digitala formulär med egna frågor och texter på flera olika språk. Patienten besvarar vårdenkäterna via nätet och kan följa sin behandling i realtid. Resultatet presenteras i överskådliga rapporter som direkt visar eventuella riskfaktorer och problem. EnterMedic har gjort en koppling till patientjournaler möjligt. Rapporten kan skickas direkt till patientjournalen för att minimera manuell administration. All information sparas i patientjournalen vilket underlättar för läkaren att ställa en snabbare och bättre underbyggd diagnos samt behandling av patienten. EnterMedic stimulerar till ökad patientsäkerhet, förbättrad patientnöjdhet och högre vårdkvalitet. Integrera patienten i vårdprocessen! 

 

Skapa digitala formulär

Anpassa formuläret med egna frågor och texter på flera olika språk.

Överskådliga rapporter

Resultatet presenteras i överskådliga rapporter som direkt visar eventuella riskfaktorer och problem.

Koppling till patientjournal

Rapporten kan skickas direkt till patientjournalen för att minimera manuell administration.

EnterMedic är kompatibel med 1177 vårdguiden och Cambio Cosmic. 

Medicinteknisk produkt med CE-märkning
EnterMedic är registrerad som en medicinteknisk produkt hos Läkemedelsverket och är även CE-märkt.

Är du forskare eller vårdgivare?

Baslinjemätning

Vid baslinjemätning som sedan kan jämföras mot uppföljningar. Mätningen kan användas både på plats på en mottagning/klinik eller skickas hem via epost med krypterad och säker länk.

Klinisk prövning

Smidigt och kraftfullt stöd vid kliniska studier. Lätt att när som helst studera effekter, biverkningar och trender samt tillgång till säkrare och mer korrekt information. Förenklar uppföljning av symtom, behandling och biverkningar.

 

Är du vårdgivare?

•  Genom att göra individuella frågeformulär tillgängliga online kan patienten fylla i formuläret hemifrån.

•  Genom upprepade insamlingar av patientens data kan vårdens kvalitet och kontinuitet följas mer effektivt.

•  Med individuella formulär som fyllts i före och under besöket hjälper EnterMedic verktyget till att underlätta dialogen och att skapa en god relation till sin läkare ocheller vårdgivare. 

•   Genom att samla all patientinformation i ett konfidentiell och digitalt verktyg, är det enkelt för patienten och vårdgivaren att säkert få tillgång till patientinformationen och kunna följa vårdprocessen.

Patientuppföljning

Vid kroniska och långvariga symtom som t.ex. depression, sömnsvårigheter, astma/KOL, diabetes, smärta, ångest, ADHD och bipolär sjukdom.

Livsstilsförändringar 

Följ enkelt upp individers livsstilsförändringar. Se översiktligt avvikelser och rutiner. 

 
 

 

 

 

 

Är du forskare? 

• Genom att använda individuella formulär kan du samla all nödvändig information utan att patienterna svarar på frågor som inte är relaterade till deras individuella erfarenhet.

• Genom att applicera faktorer kan du skapa ett poängsystem baserat på kriterium och kategorier, så att du kan samla in en obegränsad mängd information under hela vårdprocessen och förvandla det till hård data direkt.

• Med automatisk e-postutskick kan du distribuera patientformulär regelbundet och automatiskt.

• All data kan följas i realtid via EnterMedic.

Se filmen om enterMedic

Titta gärna på filmen om enterMedic. Vill du veta mer om hur enterMedic fungerar är du välkommen att kontakta oss. 

 
Vill du läsa mer om EnterMedic?
Du kan läsa mer om EnterMedic genom att ladda ner vår broschyr.