Lyssna

EPIQ powered by Entermedic

Ett instrument för bättre resursutnyttjande inom Psykiatrin

EPIQ är ett resultat av såväl planerade forskningsstudier som ett behov av enhetlig och strukturerad bedömning vid nybesök på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar, med möjlighet till uppföljning och utvärdering av BUP:s insatser. EPIQ är ett instrument för bättre resursutnyttjande inom barn och ungdomspsykiatrin. Syftet är att stärka förutsättningarna för en jämlik och effektiv vård genom att öka andelen tid för patientnära arbete och även kvalitetssäkra intagningsprocessen.

Entergate har tillsammans med Centrum för klinisk forskning i Västerås tagit fram en modell för EPIQ. EPIQ powered by EnterMedic® består av två webbaserade formulär med frågor riktade till barn och vårdnadshavare. En undersökning med EPIQ vid nybesök ger en baslinjemätning som sedan kan jämföras mot en uppföljning med EPIQ med utvalda skalor. EPIQ kan användas både på plats på en mottagning eller skickas hem via epost med krypterad och säker länk.

Överskådlig rapport.
Den stora fördelen med EPIQ powered by EnterMedic® är att resultatet presenteras i en överskådlig rapport som direkt visar eventuella riskfaktorer och problem. Rapporten innehåller 15 olika poängbaserade faktorer som bl.a. Styrkor och svagheter (SDQ), Spence Ångestskala, Uppförandestörningar och ADHD. Rapporten kan kopplas direkt till journalsystemet.

Medicinteknisk produkt med CE-märkning
EPIQ är registrerad som en medicinteknisk produkt hos Läkemedelsverket och är även CE-märkt.

Produktlåda - Entermedic

Bättre, snabbare, säkrare

  • Effektivare hälso- och sjukvård
  • Förbättra förutsättningarna för BUP:s medarbetare
  • Mer tid för patientnära arbete
  • Säkerställ kvalitetsaspekter av intagningsprocessen
  • Utvärdera behandlingsinsatser
  • Resultat direkt till patientjournalen

Två formulär

EPIQ powered by EnterMedic® består av två webbaserade formulär med frågor riktade till barn och vårdnadshavare

Överskådlig rapport

Den stora fördelen med EPIQ powered by EnterMedic® är att resultatet presenteras i en överskådlig rapport som direkt visar eventuella riskfaktorer och problem.

Koppling till patientjournal

Rapporten kan skickas direkt till patientjournalen för att minimera manuell administration.