Lyssna

Molnbaserat verktyg för enkätundersökning och analys

Vi har lyssnat på minst hundra kommuner, många regioner och landsting, myndigheter, Trafikverket, PostNord, Apoteket, Volvo, Länsförsäkringar och andra duktiga företag i det privata
näringslivet för att utveckla ett enkätverktyg som är enkelt, säkert och innovativt. Idag är esMaker marknadsledande i offentlig sektor. 

Tillsammans har vi byggt ett enkelt, modernt och molnbaserat enkätverktyg för att få feedback på produkter och tjänster och kunna utvecklas och bli bättre, få nöjdare kunder, växa och göra vinster.

Med ett färdigt frågebatteri och flexibilitet i storformat passar esMaker perfekt för enkätundersökningar som exempelvis kursutvärderingar,  för att mäta kundnöjdhet samt för att undersöka patientupplevelser eller hur medarbetare uppfattar sin arbetsmiljö. Svaren hanteras med respekt för respondentens integritet och i linje med GDPR.  

esMaker har dessutom enkätvärldens mest kraftfulla rapporteringsfunktion med resultat i realtid.

Produktlåda Esmaker

Producera!

Anpassa din enkät med egna texter på flera olika språk.

Publicera!

Publicera din enkät via webb, intranät, e-post, mobil, på papper mm.

Rapportera!

Analysera svaren i realtid i esMakers kraftfulla rapportdel.

Prova esMaker idag

Vill du veta mer om esMaker?

Producera, publicera, analysera, rapportera.
Support ingår.

Producera!

I esMaker finns ett färdigt och funktionellt frågebatteri som tagits fram av enkätexperter, men också stor och inbyggd flexibilitet för dig som användare. Anpassa din enkät med egna texter på flera olika språk, utgå från dina tidigare enkäter och återanvänd frågor eller hela enkäter. Du kan också bestämma vilka frågor som ska ställas till specifika respondenter, beroende på vad de svarar i enkäten. Smart och logiskt.

Utseendet på din enkätundersökning kan anpassas designmässigt, med rätt färger och logotyper. Bilder och filmer kan enkelt läggas in i enkäten.

Publicera!

När enkäten är klar för publicering kan du välja hur den ska skickas ut och besvaras för att få bäst spridning och högst svarsfrekvens. Publicera direkt på webb och intranät eller bjud in till medverkan med ett vanligt brev först. Du kan även publicera via mobilen och surfplattan eller välja e-post alternativt den traditionella postgången med en pappersenkät. Det går bra att kombinera flera och sedan sammanställa resultaten i en och samma rapport.

Ett annat sätt är att använda pekskärmar, exempelvis i receptionen eller i möteslokalen, för att nå din önskade målgrupp.

Analysera!

När enkäten publicerats börjar insamlingen av respondenternas svar direkt. Svaren samlas in automatiskt i en säker databas och är redo att analyseras. I esMakers verktygslåda finns ett stort antal olika filter och möjligheter till urval, så att du kan bryta ner svaren och få fram specifika detaljer.

Följ resultaten i realtid i samma stund de trillar in i esMaker. Du kan också följa enkäten via länk, utan att vara inloggad.

Rapportera!

Resultatet av din undersökning kan presenteras i en enkel eller avancerad rapport. Du kan bryta ner svaren i olika grupper, exempelvis ålder eller område, hantera urval, välj korstabulering, fritextanalys, skapa statistik, medelvärden, etc. Att rapportera är enkelt med färdiga mallar och olika typer av överskådliga diagram och färgscheman. Rapporten sparas i valfritt program, som exempelvis Word, Excel, PowerPoint och OpenOffice eller som pdf.

Du kan också presentera rapporten direkt på en webbsida eller exportera resultatet för import i bland annat SPSS.

Se filmen om esMaker

Titta gärna på filmen om esMaker. Vill du veta mer om hur esMaker fungerar är du välkommen att kontakta oss. 

Vi använder esMaker

I esMaker ingår det

 

Vill du läsa mer om esMaker?

Du kan läsa mer om esMaker genom att ladda ner vår broschyr.