Molnbaserat verktyg för enkätundersökning och analys

Entergate har byggt branschens säkraste och mångsidiga undersökningsplattform, esMaker. Börja utforma nya undersökningar och mätningar idag. 

Vi har lyssnat på minst hundra kommuner, många regioner och landsting, myndigheter, Trafikverket,  Apoteket, Volvo och andra duktiga företag i det privata näringslivet för att utveckla ett enkätverktyg som är enkelt, säkert och innovativt. Idag är esMaker marknadsledande i offentlig sektor. 

Tillsammans har vi byggt ett enkelt, modernt och molnbaserat enkätverktyg för att få feedback på produkter och tjänster och kunna utvecklas och bli bättre, få nöjdare kunder, växa och göra vinster.

Med ett färdigt frågebatteri och flexibilitet i storformat passar esMaker perfekt för enkätundersökningar som exempelvis kursutvärderingar,  för att mäta kundnöjdhet samt för att undersöka patientupplevelser eller hur medarbetare uppfattar sin arbetsmiljö. Svaren hanteras med respekt för respondentens integritet och i linje med GDPR.   

Produktlåda Esmaker

Producera!

Anpassa din enkät med egna texter på flera olika språk.

Publicera!

Publicera din enkät via webb, intranät, e-post, mobil, på papper mm.

Rapportera!

Analysera svaren i realtid i esMakers kraftfulla rapportdel.

Prova esMaker idag

Vill du veta mer om esMaker?

Enkel & Kraftfull

esMaker är utformad med användarvänligheten i fokus med otroligt avancerade funktioner. 

Designa enkäten efter din organisation

Designa enkäten efter er egna grafiska profil. Vi skapar dessutom en designstandard till er initialt. 

Expert hjälp, Bara ett klick bort

Entergates support finns alltid här för dig- hur mycket du vill via chat, mail & telefon. 

Analys i realtid

Analys i realtid via din organisations egna portal och länk. 

Responsiv & SMS enkäter

esMaker fungerar på alla enheter! SMS enkäter är även möjligt

Branschspecifika undersökningsmallar

esMaker har ett hundratals färdiga enkätmallar, från kundundersökningar, utvärderingar och COVID-19 enkäter. 

Helt GDPR anpassade

Få svar enkelt & säkert

Utforska från ett brett utbud av branschspecifika undersökningsmallar och avancerade funktioner för att förenkla din datainsamling. 

Integrationer med esMaker

esMaker har öppen API & AD – Vad vill du Integrera? 

Vi använder esMaker

Över 170 kommuner, 15 myndigheter och företag i den privata sektorn använder esMaker för att få insikter och utveckla sina organisationer.  

Vill du veta mer esMaker?

Vlil du se mer av esMakers funktioner och prata om möjligheterna för er organisation?

Kvinna i ljusblå skjorta framför datorn