Lyssna

Komplett verktyg för e-learning

Tillsammans med flera kommuner och landsting har vi byggt ett esTracer ett enkelt, modernt och molnbaserat verktyg för att testa kunskapsnivåer. För att utvecklas och bli bättre, växa som individer och som företag. 

esTracer innehåller många smarta funktioner för olika typer av frågeställningar och rättning med resultat i realtid. Moment som manuellt tar mycket tid och resurser i anspråk. Med esTracer blir utbildningen både rolig för den som deltar och effektiv för arrangören. Verktyget passar lika bra för snabb inskolning av ny personal som för att testa kunskapsnivåer hos såväl skolelever som ledningsgrupper i näringslivet.

esTracer för delegeringstester 

esTracer är ett webbaserat verktyg som passar perfekt för att genomföra digitala delegeringstester. I verktyget sköts arbetet automatiskt, på så sätt minimeras manuell pappershantering och resultatet syns direkt i verktyget. esTracer kan även användas vid ordinering, rekrytering, utbildning av ny personal eller vid inventering av kunskap. Genom en svarsjournal kan man se specifik information om t.ex. vilka frågor som besvarats felaktigt.  

esTracer  effektiviserar arbetet med delegeringstester genom enkla funktioner som: 

  •  Frågebanker med färdiga delegeringstest verifierade av Högskolan i Halmstad. 
  • Frågorna kan slumpas fram och testerna kan tidsbegränsas. 
  •  Resultatet kan skrivas ut och sparas som dokumentation tillsammans med delegeringsbeslutet. 
  •  All data sparas i esTracer för möjligheten att enkelt kunna kontrollera vilka som har genomfört och klarat respektive test. Både på individnivå och på gruppnivå (exempelvis vid jämförelse på avdelningar)  
  •  Diplom och certifikat efter avklarat delegeringstest 

Bra att veta: esTracer har fått högsta betyg för både säkerhet och användarenkelhet samt är fullt kompatibel med e-learningstandards som SCORM och Tin Can. esTracer är även godkänd utav läkemedelsverket. 

Produktlåda Estracer

Testa!

Vid rekryteringen • För vidareutbildning • För kompetensutveckling • Ledarskapsutbildningar • Certifieringstester • I klassrummet • För delegeringar

Skapa!

Anpassa ditt test efter dina behov med texter, bilder och filmer för att ge instruktioner eller för att ställa frågor.

Testa!

Att vara deltagare i testet är enkelt och roligt. Svaren på varje fråga rättas direkt och deltagaren får kvittot på sina kunskaper i realtid.

Rätta!

Rättningen görs automatiskt, med resultat i realtid för deltagaren. esTracer kan dessutom sätta betyg på genomförda tester.

Tester är superenkla att göra. För dig som producerar och arrangerar, åtminstone!

esTracer är ett komplett verktyg för att inventera kunskap och få koll på utbildningsbehov, på ett effektivt sätt och med minimal pappersexercis. Verktyget innehåller många smarta funktioner för att skapa tester med olika frågetyper och svarsmöjligheter. Svaren rättas snabbt och automatiskt och deltagaren får sitt resultat i realtid och betyget direkt. Diplom och certifikat kan kopplas på och printas ut, som en extra belöning för den som blir godkänd.

Den som skapar och arrangerar ett test behöver inga specifika förkunskaper, men har tillgång till trygg support. Du behöver inte ens installera någon särskild mjukvara. esTracer kan användas var du än är. Logga in på webbplatsen och kör igång.

Fråga och få feedback direkt.

Skapa!

esTracer innehåller en mängd olika typer av frågor, som du kan använda för att bygga din egen frågebank. Anpassa ditt test efter dina behov med texter, bilder och filmer för att ge instruktioner eller för att ställa frågor. Ställ in tidsbegränsningar för testet och varna deltagaren när tiden börjar bli knapp.

Exempel på funktioner:
Rätt/fel frågor i exempelvis enval, flerval, rullgardin, matriser.
Frågebank som ställer slumpfrågor
Frågeträd med olika kategorier
Fyll i saknade ord eller avsluta meningar
Rätt punkt-frågor som markeras i en bild
Dra- och släppfrågor
Frågor där rätt alternativ ska kombineras
Frågor som värderas olika högt
Frågor som kan ge minuspoäng

Rätta!

Glöm pappershögar och rödpennor. Rättningen görs automatiskt, med resultat i realtid för deltagaren. esTracer kan dessutom sätta betyg på genomförda tester. Medelvärden, högsta och lägsta betyg bland deltagarna tas fram på några sekunder. Alla resultat samlas sedan ihop och sparas i esTracer. Med all information samlad på ett och samma ställe kan du 


enkelt följa varje testdeltagares resultat, men även utvecklingen över tid om flera tester genomförs. Funktionalitet som sparar mycket tid och resurser för dig som arrangör av testet. Vill du hellre rätta manuellt via esTracer, så går det naturligtvis också bra.

Testa!

Det finns flera olika sätt att skicka ut testet till dina deltagare. Skapa en länk till testet på webbsidan eller i ditt intranät. Bjud in via mobilen eller surfplattan, eller printa ut ditt test på papper. Ett annat sätt är att skapa en digital portal där varje deltagare får ett eget konto. I deltagarportalen får deltagaren dessutom tillgång till tidigare tester, resultat, betyg och kommentarer från dig som arrangör. 

Att vara deltagare i testet är enkelt och roligt. Svaren på varje fråga rättas direkt och deltagaren får kvittot på sina kunskaper i realtid. För den som får godkänt kan diplom och certifikat printas ut.

Fler verktyg för att fråga och få svar.

Entergate erbjuder fler färdiga paket för att fråga och få feedback från kunder och medarbetare eller elever, föräldrar och personal på skolor. esMaker är ett modernt och molnbaserat enkätverktyg, med en kraftfull analys- och rapportfunktion som ger ett kvitto på exempelvis kvalitet, miljö, trivsel på arbetsplatser och i skolor. En bra utgångspunkt för att utvecklas och bli bättre, för att växa eller göra andra vinster. Eller hur? 

Se filmen om esTracer

Titta gärna på filmen om esTracer. Vill du veta mer om hur esTracer fungerar är du välkommen att kontakta oss.