Lyssna

Molnbaserade formulär för geografisk kartläggning.

Entergate har lyssnat på minst hundra kommuner, många regioner och landsting, myndigheter, Trafikverket, PostNord, Apoteket, Volvo, IKEA, Länsförsäkringar och andra duktiga företag i det privata näringslivet som siktar uppåt för att komma framåt och vidare.

Tillsammans har vi byggt enkla, moderna och molnbaserade enkätverktyg för att få feedback på produkter och tjänster, kunna utvecklas och bli bättre, få nöjdare kunder, växa och göra vinster. pointSurvey tar in geografisk information i digitala enkäter, med kartor och bilder där respondenten kan markera ut platser och färdvägar samt kommentera direkt i verktyget.

Den första versionen av pointSurvey togs fram i samarbete med Alingsås kommun och Trafikverket för att kartlägga barns säkerhet i trafiken. Numera används pointSurvey inom många områden, exempelvis för att få funktionshindrades syn på tillgänglighet i det offentliga rummet, medborgares syn på trygghet i sin närmiljö samt för att kartlägga säkerheten på arbetsplatser.

Produktlåda pointsurvey

pointSurvey passar till

Skolmiljöer • Publika platser • Offentliga miljöer • Säkerhet för funktionshindrade • Arbetsplatssäkerhet

Markera färdvägar

Ge respondenter möjlighet att rita sin färdväg från exempelvis hemmet till skolan på en karta.

Peka ut platser

Ge respondenter möjlighet att peka ut platser på kartor eller bilder.

Analysera och bearbeta svaren

Analysera svaren i realtid i pointSurveys kraftfulla analysdel.

Skapa och publicera undersökningar med resultat och feedback i realtid.

pointSurvey är ett komplett verktyg för att skapa digitala enkäter med inbyggd geografisk information som vägar, byggnader och platser. Det är enkelt att medverka i enkäten, som har ett smart och pedagogiskt upplägg. En promenadväg eller en rutt markeras med punkter för start, vägval och slutmål. Problematiska platser eller områden anges med ikoner och respondenten kan lämna fria kommentarer eller kommentera via alternativ i en rullist. Anonymitet kan garanteras.

Det är lika enkelt att skapa enkäten, även om funktionerna är avancerade. Du behöver inga specifika förkunskaper, men har tillgång till trygg support. Du behöver inte ens installera någon särskild mjukvara. pointSurvey kan användas var du än är. Logga in på webbplatsen och kör igång.

Fråga, få svar, bli bättre, utvecklas.
Support ingår.

Skapa!

Det finns ett färdigt och funktionellt frågebatteri som tagits fram av enkätexperter, men också stor och inbyggd flexibilitet för dig som användare. Anpassa din enkät med egna frågor och bakgrundsinformation, hämta in kartor eller bilder. Du kan välja vilket område som ska visas, ställa in begränsningar för zoomverktyg och hur stor del av kartan som ska vara tillgänglig. Utseendet på din enkät kan anpassas designmässigt, med rätt färger och logotyper.

Sprid!

När enkäten är klar för publicering kan du välja hur den ska skickas ut och besvaras för att få bäst spridning och högst svarsfrekvens. Publicera direkt på webb och intranät eller bjud in till medverkan med ett vanligt brev först. Du kan även publicera via mobilen och surfplattan eller välja e-post. Det går bra att kombinera flera och sedan sammanställa resultaten i en och samma rapport. Ett annat sätt är att använda pekskärmar, exempelvis i väntrum, reception eller i möteslokal för att nå din önskade målgrupp.

Kartlägg!

pointSurvey har en snabb och kraftfull rapporteringsfunktion. När enkäten publicerats börjar insamlingen av respondenternas svar direkt. Svaren samlas in automatiskt i en säker databas och resultaten presenteras i realtid. Du kan när som helst ta del av resultaten som kommit in, även via länk utan att vara inloggad.

När all insamlad data analyseras, räknas färdvägar som kan matchas med varandra som en och samma väg. Du får en överskådlig bild och som tydligt visar vilka vägar, gång- och cykelbanor som används och vilka platser och situationer som upplevs problematiska.

En kartläggning ger svaren:
Vilka färdvägar används?
Hur många som använder respektive väg?
Hur frekvent används färdvägarna?
Vilka platser som upplevs besvärliga eller farliga?
I vilken grad?

Se filmen om pointSurvey

Titta gärna på filmen om pointSurvey. Vill du veta mer om hur pointSurvey fungerar är du välkommen att kontakta oss.