Säkra skolvägar

Vi tar hand om hela processen- från insamling till färdiga rapporter och implementationsplaner

Våra kunder

Hur kan vi tillsammans skapa säkrare skolvägar?

En förutsättning är att kartlägga vilka platser som upplevs trafikfarliga av de som faktiskt tar sig till och från skolan varje dag – eleverna. Även till viss del föräldrar som kanske kör eller promenerar med sina barn till skolan.

Trygghet för barnen
En utredning som Sveriges kommuner och regioner har genomfört visar att föräldrar många gånger skjutsar sina barn till skolan just av anledningen att vägen inte känns säker för barnet. Samtidigt skrivs i rapporten att trafikmiljön vid skolor i regel inte är planerad för att eleverna ska lämnas och hämtas i privatbilar vilket leder till att trängsel blir stor då de flesta föräldrar kommer samtidigt.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) uppmanar därför skolor att ta fram en plan för skolvägen för varje barn. Det ger faktaunderlag som gör att föräldrarna känner att skolvägen är säker och trygg.

Hur kan Entergate hjälpa till?

 Kartläggningsverktyget pointSurvey har tagits fram i samarbete med Alingsås kommun och Trafikverket för att exempelvis kartlägga barns säkerhet i trafiken. 

Entergates kartläggningsverktyg pointSurvey används för att genomföra undersökningar av hur vägar och platser upplevs och på så sätt få fram ett underlag att arbeta vidare med för att kunna utveckla vägar och platser längs skolvägen.

Vi på Entergate kan hjälpa er att genomföra undersökningen på ett enkelt och smidigt sätt. Vi börjar med att skapa ett digitalt formulär som är anpassat till just er verksamhet. I formuläret finns en integrerad karta där eleverna kan rita ut sin färdväg till och från skolan och peka ut platser längs vägen som upplevs farliga.

Eftersom allt hanteras webbaserat sker processen snabbt, enkelt och smidigt. Inga papper behöver skickas fram och tillbaka. Formuläret kan läggas upp på en hemsida eller skickas ut via e-post.

Resultat
Resultatet av undersökningen presenteras i färdiga rapporter med pedagogiska tabeller, diagram och kartanalyser. I kartanalysen visas statistik över olika färdvägar i olika områden. Platser som markerats som problemplatser analyseras efter område men också enskilt med elevernas specifika kommentarer. Analyser av färdvägar och problemplatser kan även brytas ner i olika delområden.

Skanna QR

Eleverna kan enkelt skanna en QR kod och komma direkt till formuläret via pointsurveys app.

Färdvägen registreras

Elevernas påbörjar sin färdväg till skolan genom att trycka på start knappen. Färdvägen registreras automatiskt påväg till och från skolan eller platsen.

eleverna laddar upp bilder och markerar platser

Eleverna kan ladda upp bilder, markera platser och skriva kommentarer längst färdvägen

Färdiga rapporter

Färdiga rapporter sammanställs och en översiktlig bild av elevernas färdväg presenteras.

Se filmen om pointSurvey

Titta gärna på filmen om pointSurvey. Vill du veta mer om hur pointSurvey fungerar är du välkommen att kontakta oss. 

”Som beställare på en kommun har vi ofta många bollar i luften, och vi styr tyvärr inte över vår arbetsschema, men Entergates proffsigt bemötande har stöttat oss i arbetet för att skapa säkrare skolvägar!”

Karin Aronsson

Projektledare, Täby kommun, teknik- och stadsmiljöavdelningen

Täby kommun har 2020 mottagit bonus och särskilt hedersomnämnande för sitt arbete med skolvägar av SHIFT, Trivector. Med motiviveringen ” De har  arbetat med skolvägar under många år och den kontinuerliga utvecklingen av arbetet under flera år har givit goda resultat.”

 

Vi tar hand om hela processen med att analysera vägarna i ert närområde.

Hur kan säkra skolvägar implementeras i er organisation?