Full koll på hela utbildningsarrangemanget med viaCompetence

Entergate har lyssnat på minst hundra kommuner, många regioner och landsting, myndigheter, Trafikverket, PostNord, Apoteket, Volvo, IKEA, Länsförsäkringar och andra duktiga företag i det privata näringslivet som siktar uppåt för att komma framåt och vidare.

viaCompetence är ett enkelt, modernt och molnbaserat verktyg som vi tagit fram tillsammans med Katrineholms kommun för att planera och genomföra kurser, utbildningar och seminarier. För att utvecklas och bli bättre, växa som individer och som företag.

viaCompetence är ett smart och smidigt verktyg för dig som arrangerar och administrerar utbildningar, med smarta funktioner som effektiviserar och säkrar hela hanteringen. Från planering och information, ansökningar och antagningar, till genomförande, uppföljning och utvärdering.

Koll på allt!

Planering • Information • Ansökan • Antagning • Deltagarportal • Närvaro • Lokaler • Fakturering • Statistik

Administratör

Planera, skapa och hantera aktiviteter och kurser.

Publik

Sök information via en webbplats.

Deltagare

Ansök, få information, se individuell status och rapporter.

Chef

Följ upp och få statistik för egna medarbetare.

Enkel hantering från planering till diplomering.

Allt som har med kurser, utbildningar, seminarier och föreläsningar kan hanteras i viaCompetence. Planering av innehåll och upplägg, ekonomiska kalkyler, lokaler och teknik och annat som behöver göras i förväg. Genomförandet, med hantering av
ansökningar och antagningar, fakturering och kursavgifter, information inför kursstart, närvaroregistrering, diplomering, utvärdering och rapportering. 

Du som arrangör behöver inga förkunskaper för att använda verktyget, men har tillgång till trygg support. Du behöver inte ens installera någon särskild mjukvara. viaCompetence kan användas var du än är. Logga in på webbplatsen och kör igång.

Fyra sätt att använda viaCompetence:

Administratör Planera, skapa och hantera aktiviteter och kurser.
Publik Sök information via en webbsida.
Deltagare Ansök, få information, se individuell status och rapporter.
Chef Följ upp och få statistik för egna medarbetare.

Planera!

viaCompetence innehåller funktioner för kursens alla delar, från upplägg till ekonomi. 

Informera!

Publicera information om kursen på din webbplats eller intranätet. Du kan välja när informationen ska finnas tillgänglig och när den ska tas bort. Du kan också välja hur informationen ska vara sorterad och sökbar. Det är enkelt att överföra informationen till en trycksak, som ett komplement. 

Ansök!

Den som vill delta i en kurs kan söka och boka en plats direkt i verktyget viaCompetence. Eller med hjälp av dig som administratör, om deltagaren hellre vill det.

Antagning!

Du som arrangör kan välja mellan automatisk och manuell antagning specifikt för varje kurs. Den manuella antagningen innebär att du som administratör verifierar uppgifterna till de sökande. Kallelser kan du skicka via sms eller e-post direkt från viaCompetence. Deltagarsidor kan publiceras med kontinuerlig information om antagna deltagare.

Kursinformation!

Snabb och kortfattad information, exempelvis om ändring av tid och lokal, skickas ut enkelt via sms direkt från verktyget. Mer utförlig kursinformation samlas i en personlig deltagarportal, där deltagaren även kan följa den aktuella kursen eller sina tidigare genomförda utbildningar samt skriva ut kursintyg.

Följ upp och utvärdera!

Registrering av närvaro och deltagande i alla delar av utbildningen hanteras i viaCompetence. Kursintyg kan skrivas ut till deltagare som fullföljt utbildningen. Du kan enkelt skapa fakturaunderlag och få ut statistik direkt i verktyget. För att få feedback på kursen och utvärdera innehållet kan du lätt koppla på Entergates enkätverktyg esMaker. Också enkelt att använda!

Övergripande ansvar!

Personer inom den arrangerande organisationen, med övergripande ansvar och kontroll, tilldelas en egen portal. Här finns möjlighet att godkänna vilka deltagare som ska antas till kurser, men också att få tillgång till fakturering och betalningar. På så sätt kan man se vem som betalt kursen.

Portal för lokal!

Den som ansvarar för lokal, utrustning, möblering, mat och fika har en egen informationssida i portalen. Ett smidigt sätt att hålla koll på vad som ska göras kommande dag, vecka eller månad.

Testa esTracer, vårt pedagogiska utbildningsverktyg.

Entergate erbjuder fler webbaserade verktyg med smarta funktioner. esTracer är ett enkelt och modernt molnbaserat verktyg för att testa kunskapsnivåer. Flexibelt och fullt av möjligheter med olika typer av frågeställningar och rättning med resultat i realtid. Moment som manuellt tar mycket tid och resurser i anspråk.

Se filmen om viaCompetence

Titta gärna på filmen om viaCompetence. Vill du veta mer om hur viaCompetence fungerar är du välkommen att kontakta oss.