Tjänster

 Get further – Fråga, få svar, utvecklas som företag, väx som individer, få nöjdare kunder och stärk försäljningen.

Entergates produkter och tjänster tar våra kunder från en position till en ny och bättre. Med enkla, moderna enkätverktyg som ständigt utvecklas får du jobbet gjort. Med feedback och facit i hand är det enklare att komma vidare, fatta vettiga beslut som ger verklig effekt. En förflyttning, en rörelse, mot dina uppställda mål. Get further! Vi lever som vi lär. Av våra kunder och av varandra, för att nå vår egen vision. En global,  marknadsledande IT-pionjär.

Vi på Entergate strävar efter att vara det självklara valet för kunder som behöver en långsiktig och engagerad affärspartner. Vi erbjuder tjänster inom områden där enkäterna har en central funktion för att åstadkomma förändringar och förbättringar. Genom att mäta har man tagit första steget till en förändring.

Medarbetarenkäter

Entergate hjälper till med hela processen. Mät medarbetarengagemang och motivera anställda!

Patientenkäter

Få fram värdefull och viktig feedback från patienter

Kundenkäter

Att mäta kundens nöjdhet är nyckeln till ett lyckat förbättringsarbete.

Säkra skolvägar

Kartlägg vilka platser som upplevs trafikfarliga av de som faktiskt tar sig till och från skolan varje dag – eleverna

Skolenkäter

Få en sammanställande bild över skolklimatet

Marknadsundersökningar

Ta reda på vad era kunder tycker om era produkter eller tjänster genom marknadsundersökningar och marknadsanalyser

E-blankettjänst

Digitala kvalitetssäkrade formulär till exempelvis kommunens invånare och företagare.

Övrig konsultation

Vi hjälper dig gärna att genomföra ditt specifika projekt