Konsulttjänster

Vi på Entergate strävar efter att vara det självklara valet för kunder som behöver en långsiktig och engagerad affärspartner. Vi erbjuder tjänster inom områden där enkäter har en central funktion för att åstadkomma förändringar och förbättringar. Genom att mäta har man tagit första steget till en förändring.

Våra tjänster

Flexibilitet är ett centralt ledord för oss. Vi försöker alltid hitta flexibla lösningar, skräddarsydda för varje behov. Tillsammans kommer vi fram till en flexibel lösning som passar just din organisation.

Skräddarsydda undersökningar

Oavsett vilken typ av enkätundersökning ni vill genomföra och till vilken målgrupp den ska riktas så kan vi på Entergate hjälpa till. Vill ni göra, till exempel, en marknadsundersökning hjälper våra konsulterer att formulera frågor och skapa det utseende ni önskar. När svaren kommer skapar vi skräddarsydda rapporter där ni kan följa resultatet i realtid. Vi kan även hjälpa till att filtrera svaren enligt era önskemål och jämföra undersökningens svar mot tidigare års resultat.

Hela eller delar av projekt

Vi kan hjälpa er att genomföra hela undersökningsprojektet eller endast ta hand om de delar ni önskar. Det kan handla om att ta fram frågor, skapa en webbenkät, distribuera enkäten, skapa anpassade rapporter eller analysera resultatet.

Medarbetarundersökningar

Utgångspunkten för Entergates proccess för medarbetarenkäter är enkelheten för dig som kund! Genom att snabbt producera, distribuera och analysera enkäten erbjuder vi ett modernt, säkert och effektivt sätt att genomföra medarbetarenkäter. Vårt mål är att, efter era behov, erbjuda ovärderlig hjälp i ert arbete.

Pulsmätningar

Få en överblick av medarbetarnas välmående i realtid - följ utvecklingen över tid och förbättra ständigt.

Kundundersökningar

En kundundersökning är något du utför för att få insikt i dina kunders behov, vad det tycker om era produkter eller tjänster, vad de har för önskemål/synpunkter med mera.

NPS (Net promoter Score)

Mät kundlojalitet kontinuerligt eller händelsebaserat, eller nyhetsbrev med NPS?

eNPS (Employee Net Promoter Score)

Höj medarbetarengagemanget genom Employee Net Promoter Score som är en utmärkt indika tor på pulsen i organisationen.

Skolenkäter

Få en sammanställande bild över skolklimatet. Vi genomfört skolenkäter i över 15 år- vi är dessutom helt tillgänglighetsanpassade och WCAG kompatibla.

Onboardingenkäter

Förbättra produktiviteten och din organisations KPI:s genom att effektivisera anställningsprocessen.

Avgångsenkäter

Minska personalomsättningen och öka lönsamheten! Avgångsenkäter ger underlag på vad som behöver förbättras på arbetsplatsen.

SMS enkäter

Marknadsundersökningar, kundundersökningar eller arbetsmiljöenkäter? SMS enkäter ger hög svarsfrekvens och samlas snabbt och enkelt in.

Vad visar Resultatet?

Analysera Resultatet​

Hur tolkar vi resultatet? Hur ser resultatet ut på olika nivåer?

Vad betyder resultatet?

Handlingplaner Och Prioriteringsmatriser

Vilka åtgärder kan härledas från resultatet? Vi tar fram handlingplaner och prioriteringsmatriser. 

Hur går vi vidare?

Implementering

Hur implementerar vi åtgärderna i organisationen? Vi tillhandahåller konkreta åtgärder som leder till förbättring.

Hur kan vi hjälpa er?

Vill du ha mer information, efterfråga prisbild för ett projekt, eller bolla ideér?