Lyssna

Medarbetarenkät & Medarbetarundersökning

Utgångspunkten för Entergates proccess för medarbetarenkäter är enkelheten för dig som kund! Genom att snabbt producera, distribuera och analysera enkäten erbjuder vi ett modernt, säkert och effektivt sätt att genomföra medarbetarenkäter. Vårt mål är att, efter era behov, erbjuda ovärderlig hjälp i ert arbete.

Strategiskt utvecklingsarbete
Det viktiga med medarbetarenkäter är att kunna se utveckling inom organisationen. Tanken är att enkäten ska kunna beskriva vad utvecklingsarbetet bör fokusera på. Genom att årligen låta medarbetarna svara på enkäten går det att mäta utvecklingen från år till år och hålla god kvalitet med nöjda, engagerade och friska medarbetare. Vi ser att organisationer som kontinuerligt låter sina medarbetare tycka till, skapar stora förutsättningar för att utvecklas.

Sätt era medarbetare i fokus

Syftet med en medarbetarundersökning är att värdera medarbetarnas arbetssituation för att kunna förbättra samspelet och utveckla relationerna mellan chefer och anställda genom hela organisationen. Med en väl genomtänkt och testad enkät går det sedan att på ett enkelt sätt få fram värdefull och viktig feedback från sina medarbetare för att få en trivsam och effektiv arbetsplats.

Ni bestämmer  utformningen – vi täcker hela kedjan av undersökningen

Entergate hjälper er med hela processen, från uppbyggnad av organisationsstruktur till färdiga rapporter. Vi erbjuder en färdigt uppbyggd och väl testad medarbetarenkät som mäter det psykologiska arbetsklimatet på alla nivåer i organisationen. Ni som kund kan välja att utgå från enkäten, göra förändringar eller tillsammans med oss skapa en helt ny enkät. Det viktiga är att det utformas för att passa er och era medarbetare.

Ni bestämmer utformningen - vi täcker hela kedjan av undersökningen

Varför Entergates medarbetarenkät?
  • Kostnads- och tidseffektivt
  • Professionella konsulter med lång erfarenhet
  • Väl beprövad process
  • Snabb återrapportering
  • Enkel distribuering av resultat
  • Chefsportaler med överblick
  • Alltid anpassningsbart till just eran organisation
Vill du läsa mer om medarbetarenkäter?

Du kan läsa mer om Entergates medarbetarenkäter genom att ladda ner vår broschyr. 

Kontakta oss för mer information: