NPS

Mät kundlojalitet med NPS

Det finns många olika metoder för att ta reda på kundernas åsikter. En av dem är Net Promoter Score (NPS) för att mäta nöjd kund index, NKI. NPS är det enklaste och snabbaste sättet att mäta kundlojalitet gentemot företaget, produkten, tjänsten eller varumärket. Oavsett om du har kunder, medarbetare eller patienter kan du använda NPS för att få snabb feedback. 

Vad är NPS?​

Customer Net Promoter Score eller NPS togs fram av Fred Reichheld, Bain & Co och Satmetrix och är ett mått på kundlojalitet eller kundnöjdhet. Med NPS går det att avgöra en viktig central fråga – om kunden gillar ett varumärke eller företag tillräckligt mycket för att rekommendera det till andra.

Den ultimata frågan
NPS består av en grundfråga för att mäta kundlojalitet: 

”Hur troligt är det att du skulle rekommendera vårt företag för en vän eller kollega?”

Frågan ställs genom en enkät till kunden som får besvara frågan på en skala mellan 0-10, där 0 innebär inte alls sannolikt och 10 innebär högst sannolikt. Frågan kan ställas i en webbenkät, direkt i ett nyhetsbrev eller i ett mailutskick. 

 

NPS i esMaker

Vill du börja mäta kundlojalitet? 

Enkätverktyget esMaker har allt du behöver för att komma igång och enkelt få ditt NPS-resultat. Skicka vår NPS-enkät till dina kunder och ta reda på om de gillar ditt varumärke tillräckligt mycket för att rekommendera det för andra.

Du kan välja att lägga till fler frågor för att anpassa enkäten efter just dina önskemål eller välja att skicka ut NPS-frågan direkt i ett nyhetsbrev eller ett mailutskick. Välj själv vad som passar bäst för dig och dina kunder.

I esMaker kan du segmentera resultatet i olika grupper för att snabbt kunna fånga upp de kunder som svarat negativt. Väljer du att använda esMakers NPS-enkät få du även med två följdfrågor där kunderna kan motivera sitt svar i fritext beroende på hur de svarat på skalan: ”Vad kan vi förbättra?” och ”Vad är vi riktigt bra på?”

Hur räknar jag ut Net Promoter Score?

NPS-beräkningen
Beroende på hur respondenterna besvarat frågan delas de in i tre grupper: 

Animering av nps-system

Nyckeltalet räknas sedan ut genom att ta andelen Ambassadörer/promoters  minus andelen Kritiker/detractors. 

NPS = andelen ”Ambassadörer” (%) -andelen ”Kritiker” (%). 

Mät kundlojalitet i esMaker med den ultimata frågan:

”Hur troligt är det att du skulle rekommendera vårt företag för en vän eller kollega?”

eNPS - Employee Net Promoter Score​

Medans NPS riktar sig mot kunder. Fungerar eNPS som den interna motsvarigheten till NPS- Employee Net Promoter Score (eNPS) , som är ett mått på hur villiga medarbetarna är att rekommendera sin arbetsplats till en vän eller en bekant. 

eNPS-värdet bygger på en annan ultimat fråga: 

"Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?”

Varför ska du mäta eNPS?

Frågan fungerar som en indikator på hur organisationen mår vid varje enskilt mättillfälle. Eftersom frågan är bred kan den fånga upp det mesta som påverkar en medarbetare och går lätt att mäta ofta. Lönsamhet och kundlojalitet går hand i hand. Höj medarbetarengagemanget genom en övergripande fråga som är en utmärkt indikator på pulsen i organisationen. Entergate hjälper till med hela eNPS processen. Från start till resultat. Men vi slutar inte där. Vi hjälper er att ta fram åtgärder för förändring, uppföljning och tydliga riktlinjer som ett led i förbättringsarbetet. 

Net Promoter Score® är ett registrerat varumärken som tillhör Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company och Fred Reichheld.

Kvinna i ljusblå skjorta framför datorn

Anonymitet, GDPR & WCAG​

För att få hög svarsfrekvens är det viktigt att kunna anpassa utskick och tillvägagångssättet för medarbetarna. Oavsett tillvägagångssätt tar Entergate alltid ansvar för hela processen, garanterar 100 % anonymitet och skapar en trygg miljö för era medarbetare då de svarar på enkäten.

Vi är helt GDPR anpassade, oavsett om du använder våra system i rollen som administratör, användare, mottagare eller respondent behöver du känna dig trygg med att vi behandlar dina uppgifter på ett säkert sätt. Systemet är även byggd utifrån EU:s tillgänglighetsdirektivs riktlinjer för webbutveckling.

Mät medarbetarengagemang i esMaker med den ultimata frågan:

"Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?”

Hur kan vi hjälpa er?

Vill du ha mer information, efterfråga prisbild för ett projekt, eller bolla ideér?