Lyssna

Säkra skolvägar

Hur kan man skapa säkrare skolvägar? En förutsättning är att kartlägga vilka platser som upplevs trafikfarliga av de som faktiskt tar sig till och från skolan varje dag – eleverna. Även till viss del föräldrar som kanske kör eller promenerar med sina barn till skolan.

Utredning av SKL
En utredning som SKL genomfört visar att föräldrar många gånger skjutsar sina barn till skolan just av anledningen att vägen inte känns säker för barnet. Samtidigt skrivs i rapporten att trafikmiljön vid skolor i regel inte är planerad för att eleverna ska lämnas och hämtas i privatbilar vilket leder till att trängsel blir stor då de flesta föräldrar kommer samtidigt. 

SKL uppmanar därför skolor att ta fram en plan för skolvägen för varje barn. Det ger faktaunderlag som gör att föräldrarna känner att skolvägen är säker och trygg.

Hur kan Entergate hjälpa till?
Entergates kartläggningsverktyg pointSurvey används för att genomföra undersökningar av hur vägar och platser upplevs och på så sätt få fram ett underlag att arbeta vidare med för att kunna utveckla vägar och platser längs skolvägen.

Vi på Entergate kan hjälpa er att genomföra undersökningen på ett enkelt och smidigt sätt. Vi börjar med att skapa ett digitalt formulär som är anpassat till just er verksamhet. I formuläret finns en integrerad karta där eleverna kan rita ut sin färgväg till och från skolan och peka ut platser längs vägen som upplevs farliga.

Eftersom allt hanteras webbaserat sker allt snabbt, enkelt och smidigt. Inga papper behöver skickas fram och tillbaka. Formuläret kan läggas upp på en hemsida eller skickas ut via e-post.

Resultat
Resultatet av undersökningen presenteras i färdiga rapporter med pedagogiska tabeller, diagram och kartanalyser. I kartanalysen visas statistik över olika färgvägar i olika områden. Platser som markerats som problemplatser analyseras efter område men också enskilt med elevernas specifika kommentarer. Analyser av färgvägar och problemplatser kan även brytas ner i olika delområden.

Karta över Halmstad som används i Pointsurvey

Ni bestämmer utformningen - vi täcker hela kedjan av undersökningen

Entergate hjälper er med hela processen, från uppbyggnad av kartläggningsformuläret till färdiga rapporter. Vi erbjuder ett färdigt formulär och varje kund kan välja att utgå från det, göra förändringar eller tillsammans med oss skapa ett helt nytt formulär. Det viktiga är att det utformas för att passa just era behov.

Fördelar med Entergates Säkra skolvägar
  • Kostnads- och tidseffektivt
  • Enkelt för barnen att rita ut färdvägar och markera ut platser
  • Supportstöd genom hela undersökningen
  • Snabb återrapportering
  • Säkerhet i världsklass
Vill du läsa mer om Säkra skolvägar?

Du kan läsa mer om Entergates Säkra skolvägar genom att ladda ner vår broschyr. 

Kontakta oss för mer information: