Lyssna

Säkra skolvägar

Vi tar hand om hela processen- från insamling till färdiga rapporter och implementationsplaner

Hur kan man skapa säkrare skolvägar?

En förutsättning är att kartlägga vilka platser som upplevs trafikfarliga av de som faktiskt tar sig till och från skolan varje dag – eleverna. Även till viss del föräldrar som kanske kör eller promenerar med sina barn till skolan.

Utredning av SKL ( SKR)
En utredning som SKL genomfört visar att föräldrar många gånger skjutsar sina barn till skolan just av anledningen att vägen inte känns säker för barnet. Samtidigt skrivs i rapporten att trafikmiljön vid skolor i regel inte är planerad för att eleverna ska lämnas och hämtas i privatbilar vilket leder till att trängsel blir stor då de flesta föräldrar kommer samtidigt.

SKL uppmanar därför skolor att ta fram en plan för skolvägen för varje barn. Det ger faktaunderlag som gör att föräldrarna känner att skolvägen är säker och trygg.

Hur kan Entergate hjälpa till?

Entergates kartläggningsverktyg pointSurvey används för att genomföra undersökningar av hur vägar och platser upplevs och på så sätt få fram ett underlag att arbeta vidare med för att kunna utveckla vägar och platser längs skolvägen.

Vi på Entergate kan hjälpa er att genomföra undersökningen på ett enkelt och smidigt sätt. Vi börjar med att skapa ett digitalt formulär som är anpassat till just er verksamhet. I formuläret finns en integrerad karta där eleverna kan rita ut sin färdväg till och från skolan och peka ut platser längs vägen som upplevs farliga.

Eftersom allt hanteras webbaserat sker processen snabbt, enkelt och smidigt. Inga papper behöver skickas fram och tillbaka. Formuläret kan läggas upp på en hemsida eller skickas ut via e-post.

Resultat
Resultatet av undersökningen presenteras i färdiga rapporter med pedagogiska tabeller, diagram och kartanalyser. I kartanalysen visas statistik över olika färdvägar i olika områden. Platser som markerats som problemplatser analyseras efter område men också enskilt med elevernas specifika kommentarer. Analyser av färdvägar och problemplatser kan även brytas ner i olika delområden.

Karta över Halmstad som används i Pointsurvey

Se filmen om pointSurvey

Titta gärna på filmen om pointSurvey. Vill du veta mer om hur pointSurvey fungerar är du välkommen att kontakta oss. 


Kundcase

Trafikkontoret i Stockholms stad

Trafikkontoret i Stockholms stad tar hjälp av Entergate i deras arbete med att förbättra trafikmiljön runt skolor i Stockholm. Deras enkäter har fokus på gående och cyklande barn och riktar sig till elever och föräldrar i åk 1-6.

Frågorna handlar om hur eleverna oftast tar sig till skolan, vad man gillar och inte gillar med sin skolväg etc. Dessutom får eleverna rita ut sin färdväg från hemmet till skolan och markera ut både positiva och negativa platser längs vägen.

Täby kommun

Entergate har under flera år hjälpt Täby kommun i arbetet med kommunens skolvägsprojekt. Målsättningen för projektet är säkra skolvägar, som är en förutsättning för att barnen ska kunna cykla och gå på ett tryggt sätt, vilket också är av stor betydelse för hälsan och deras utveckling. Det är viktigt att trafiksäkerhetsarbetet leder till att antalet olyckor och skadegraden minskar.

Kartläggningsformulären används för att få fram underlag i ar- betet med att förbättra vägar som elever använder till och från skolan. Eleverna får svara på bakgrundsfrågor, rita ut sin väg från hemmet till skolan samt markera ut platser längs vägen som upplevs som trafikfarliga.

Alingsås kommun

Alingsås kommun har under flera år arbetat med pointSurvey och var även med och tog fram verktyget. De har arbetat mycket med en undersökning som heter ”min skolväg” som har gått ut till olika skolor i Alingsås kommun. Eleverna har fått svara på bakgrundsfrågor och rita ut sin väg från hemmet till skolan samt markera ut platser längs vägen som upplevs som trafikfarliga.

 

Gatukontoret Malmö stad

Gatukontoret i Malmö stad använder pointSurvey för att göra olika trygghetsmätningar med hjälp av allmänheten som har möjlighet att besvara digitala formulär och markera ut otrygga platser på en karta. De har även arbetat mycket med att utveckla Malmö stad till en ännu bättre cykelstad och har därför gjort undersökningar som riktat sig till cyklister i staden som fått peka ut platser där de upplever problem.

 

Haninge kommun

Haninge kommun använder pointSurvey som verktyg för säkra skolvägar. De har skapat enkäter för att få fram underlag i sitt arbete med att förbättra vägar som elever använder till och från skolan. Eleverna har fått svara på bakgrundsfrågor och också rita ut sin väg från hemmet till skolan samt markera ut platser längs vägen som upplevs som trafikfarliga.

Fördelar med Entergates Säkra skolvägar:
Vill du läsa mer om Säkra skolvägar?

Du kan läsa mer om Entergates Säkra skolvägar genom att ladda ner vår broschyr. 

Kontakta oss för mer information:

Vi tar hand om hela processen med att analysera vägarna i ert närområde.

Kontakta oss så berättar vi mer