Svenska Engelska

Om Entergate

Företagsbeskrivning

Vi på Entergate är specialister på webbapplikationer så som enkät- och analysverktyg, kommunikationsverktyg, kunskapstester och administration för utbildningar och seminarier. Vi levererar högteknologiska lösningar som tillför er mer flexibla och omfattande kommunikationsmöjligheter, enhetliga marknadslösningar samt prisvärd kvalitetssäkring. Vår utveckling är 100% kunddriven och erbjuder en mycket hög nivå av praktisk erfarenhet, kunskap och stabilitet.

I Sverige startade Entergate år 2001. Vi utvecklar främst avancerade programvaror med fokus på lätthanterlighet och utan krav på förkunskaper. Då marknadskonkurrensen ökar i en allt snabbare takt finns det tydliga behov av enkla, effektiva och enhetliga verktyg, vilket vi levererar.

Vi på Entergate erbjuder lösningar för att genomföra stora, omfattande undersökningar och ger alltid dig som kund stöd genom hela processen. Vi erbjuder även professionell konsultation inom våra olika verksamhetsområden.
Entergate

Visioner

Vårt stora kundengagemang har i hög grad påverkat och kommer även i framtiden att styra vår utveckling. Entergates primära uppgift är att läsa av marknadens behov av webbaserade verktyg och därefter tillfredsställa dessa både snabbare och bättre än konkurrenterna.

Entergate har ett långsiktigt perspektiv där medvetna strategiska mål uppmuntrar till en ständig strävan efter nya effektivare metoder.

Vi är stolta över den förändringsbenägenhet Entergate står för och vet att gårdagens prestationer inte utgör någon garanti för morgondagens framgångar.
Entergate

Teamet

Entergate uppmuntrar medarbetarna till ett kreativt tänkande och initiativtagande inom samtliga verksamhetsområden. Vi är ett lyhört, resultatfokuserat kunskapsföretag som medvetet arbetar med att kontinuerligt vidareutveckla vår kompetens.

Vårt arbetsteam är entreprenöriella, delar en helhetssyn på problemlösningar och söker ständigt utveckling och förbättring på alla plan.

Vi arbetar med att alla tjänster vi erbjuder uppfyller sitt syfte med god marginal och helst överträffar kundens förväntningar. Vi anser att ett nära samarbete och samförstånd med kunden är ovärderligt eftersom de har mest insyn i den egna verksamheten. Därmed arbetar vi flitigt på att kontinuerligt utöka vår funktionalitet och den nytta vi tillför dem, för att försäkra deras och vår verksamhets framtida överlevnad.
Entergate

Policy

Entergate präglas av ett organiserat samspel som snabbar upp och underlättar utvecklingsprocessen och kommunikationen med kunden. Vi ser det som vår uppgift att öka e-handeln och höja lönsamheten för våra kunder genom att erbjuda lösningar som växer i takt med deras företagsutveckling.

Entergate tillför en förlängning av företags e-handelsutveckling, som erbjuder högkvalitativa webbaserade programvaror och tjänster som ett alternativ/komplement till att ha egna resurser för utveckling.

Tack vare vår organiserade infrastruktur kan vi snabbt mobilisera lag med kunnig, erfaren personal för visst projekt. På Entergate inser vi att skicklighet, flexibilitet och pålitlighet är avgörande för modern online affärsverksamhet.
Entergate