Svenska Engelska

Kundenkät

För att kunna utveckla sin organisation är det viktigt att ta reda på hur kunderna uppfattar verksamheten. Vi på Entergate erbjuder en väl genomtänkt och testad metod för att genomföra kundenkäter. Syftet är att, på ett enkelt sätt, få fram värdefull och viktig feedback från kunder för att skapa en effektiv organisation och nöjdare kunder. Att mäta kundens nöjdhet är nyckeln till ett lyckat förbättringsarbete.

Skapa nöjda kunder

Genom att sätta sina kunder i fokus och ta del av deras erfarenheter och synpunkter ges ett underlag som kan visa vad utvecklingsarbetet bör fokusera på, vilket också innebär att man kan ligga steget före sina konkurrenter. Det viktiga med kundenkäten är enkelheten. Genom att snabbt producera, distribuera och analysera enkäten erbjuder vi ett modernt och effektivt sätt att utföra stora, omfattande undersökningar. Vårt mål är att, efter era behov, erbjuda ovärderlig hjälp i ert arbete.

Ni bestämmer utformningen
– vi täcker hela kedjan av undersökningen

Entergate hjälper er med hela processen, från uppbyggnad och distribution av enkäten till färdiga rapporter. Vi kan hjälpa dig att ta fram en kundenkät som är anpassad helt efter dina önskemål. Det kan handla om frågor så som kundtillfredsställelse, kvalitet, bemötande, service, utveckling mm. Det viktiga är att enkäten utformas för att passa er organisation och era kunder.

Kundenkät - Skapa nöjda kunder

Utskick

För att få hög svarsfrekvens är det viktigt att kunna anpassa utskick och tillvägagångssätt för alla målgrupper. En del respondenter kanske vill kunna svara via webben, medan vissa känner sig mer trygga med att fylla i en pappersenkät.


Utskicket kan ske:

E-post Via e-post
Brev Via brev
Pappersenkät Via pappersenkät
Hemsida Via hemsida

En kombination av ovanstående


Det går också att använda pekskärmar som kan placeras ut där kunden befinner sig för att de enkelt ska kunna svara på frågor i samband med t.ex. mässor eller andra mötesplatser.
Utskick av enkät

Resultat

Nedan visas några av de många funktioner som kan användas för att ta fram rapporter av resultatet:

  • Rapporter uppdelade i olika kundgrupper:
          t.ex. åldersintervaller och område.
  • Medelvärde
  • NKI
  • Korstabulering
  • Urval

Resultat presenteras med grafiska diagram, tabeller, statistik och index i följande format: Word, pdf, PowerPoint och Excel. Eller varför inte presentera resultatet via en extern webbsida.


Improvement


Delaktighet och förbättring

Delaktighet och förbättring


Portal
För att du som enkätansvarig ska kunna vara delaktig under processens gång skapar vi en portal där du kan hålla dig uppdaterad. I portalerna kan du bl.a. följa svarsfrekvens (redovisas i realtid) samt ta fram olika typer av rapporter innehållande bl.a. resultat för olika åldersintervaller eller områden.


Förbättringsprojekt
För att kunna följa upp resultatet av kundenkäten finns funktionen Förbättringsprojekt. När en kundenkät är genomförd går det att lägga till förbättringsprojekt direkt i portalen för att konkret kunna arbeta vidare med de områden som behöver förbättras.

Varför kundenkät hos Entergate?

Vi på Entergate lägger stor vikt vid kommunikation med kunden för att fungera som ett bollplank under hela processen.