Svenska Engelska

Referenser


Detta är ett urval med några av våra kunder:

Offentlig sektor:


Över 120 kommuner
9 landsting
Apoteket
PostNord
Trafikverket
TeamOlmed

Privat sektor:


Volvo Personbilar Sverige AB
Intersport
Thule Sweden AB
SCA
Alfa Laval
IKEA
Kalmar Industri AB
Länsförsäkringar
Sigma Contec AB

Utlandet:


Spanair
Virgin Media m.fl.
TV3 Norge

Vi arbetar med ett flertal kommuner och bolag i både Norge, Spanien och England.

Kundcase

Apoteket

Apoteket använder esTracer för att genomföra kunskaps- och inlärningstester, istället för traditionella utbildningsmetoder.

Apoteket är en utav de aktörer på den svenska marknaden som har rätt att sälja läkemedel. Då det är viktigt att anställda apotekare och receptarier ständigt hålls uppdaterade om nya läkemedel, det senaste inom medicinsk vetenskap och de senaste forsknings- rönen, behövs kontinuerlig utbildning.

Innan Apoteket började använda sig av esTracer fick anställda åka till Stockholm, Malmö eller Göteborg regelbundet för att få utbildning. Nuförtiden lär sig de anställda vad de behöver interaktivt vid sina skrivbord när det behövs och i sin egen takt. Detta har medfört att Apoteket kunnat göra stora konstnadsbesparingar.

Apoteket använder även esMaker för olika typer av utvärderingar med hjälp av enkäter

PostNord

PostNord använder huvudsakligen esMaker för interna undersökningar och utvärderingar.

PostNord har en affärskontrollerad organisation som arbetar i nätverk, project environment och samarbetspartners med fokus på service- utveckling, affärsmöjligheter och lönsamhet. PostNords fullgörande poäng för utdelning av första klass post dagen efter inlämning är bättre än 95%.

PostNord väljer esMaker eftersom verktyget kan hanteras utan förkunskaper, då många i personalen inte har avancerade programmerarkunskaper. Vidare behöver de inte heller tänka på att ladda ner bilder i rätt storlek och format eftersom esMaker automatiskt transformerar om dem för att passa in i enkäten. PostNord utför fortlöpande undersökningar av personalens belåtenhet och kan likaså följa eventuella värdeväxlingar i esMaker. På det här viset kan organisationen lättare styras i rätt riktning.


Volvo

Volvo Personbilar Sverige AB säkrar hög kvalité med hjälp av esMaker, så den når upp till kunden krav.

Volvo Personbilar tillämpar alltid en helhetssyn när det gäller säkerhet. De inser vikten av att uppfylla de krav dagens kund ställer, samhällets förväntningar och framtida generationers behov. Eftersom detta inte är någon enkel ekvation att lösa försöker Volvo Personbilar att komma närmare lösningen varje år.

EsMaker används inom organisationen som ett kompletterande verktyg för att säkra kvalitetsnivån vad det gäller personalens kompetens. Kundundersökningar genomförs ibland med pekskärmar som strategiskt placeras ut så att kunden enkelt kan svara på frågor om produkter och servicenivå. På det här viset kan Volvo Personbilar fortlöpande få feedback från sina kunder.

Kalmar

Kalmar mäter fortlöpande arbetsprestation nationellt såväl som internationellt i organisationen.

Kalmar har över 100 års erfarenhet i att lyfta och förflytta tunga laster i mer än 140 länder. Kalmars löfte att ”make things easy” omfattar även andra dimensioner såsom olika lösningar för att göra livet enklare för sina kunder genom att erbjuda allt från körarassistans till kontrakterat underhåll, fleet management och betalning per tjänst.

esMaker används för sin enkelhet och mångsidighet. Olika länders arbetsinsats kan jämföras direkt i samma undersökning. Samtidigt kan utföranden över en längre period följas. Varje land kan enkelt få tillgång till information om sin egen prestation på bara några sekunder.