Svenska Engelska
esMaker

Enkätverktyg för enkät- och analyshantering

esMaker är ett användarvänligt webbaserat enkät- och analys- verktyg där du kan skräddarsy dina egna enkäter med enbart grundläggande datorkunskaper.

Kostnadseffektivt

esMaker passar både små och stora företag, kommuner och landsting som på ett kostnadseffektivt sätt väljer att utforma olika typer av enkäter själva.

Webbaserat verktyg

Du kommer åt esMaker online var du än befinner dig genom att logga in på en webbsida. Då esMaker är helt webbaserat krävs inga installationer utan kan användas från vilken dator som helst.

Färdigt frågebatteri

esMakers största fördel är framförallt det färdiga frågebatteri som finns att tillgå, dvs. färdiga enkäter redo att användas.

I frågebatteriet ingår bl.a. Kursutvärderingar, Arbetsmiljöenkäter, Arbetsmiljöenkäter, Skolenkäter, Kundenkäter och Patientenkäter.
enkät

Skapa enkät

I esMaker är det enkelt att skapa enkäter och det finns en mängd olika frågetyper att välja mellan. Endast fantasin sätter stopp.

Designa dina enkäter efter egna önskemål med:

 • Texter
 • Färger
 • Logotyper
 • Bilder
 • Filmer och flash-filer
 • Logik (dvs. smarta enkäter med hopp mellan frågor)
 • Flera språk
 • Bakgrundsinformation till respondenter
 • Mottagarspecfika texter

och mycket mer.

Genomföra undersökning

När enkäten är klar för publicering kan du välja hur den ska skickas ut och besvaras för att få bäst spridning och högst svarsfrekvens. Publicera direkt på webb och intranät eller bjud in till medverkan med ett vanligt brev först.

Du kan även publicera via mobilen och surfplattan eller välja e-post alternativt den traditionella postgången med en pappersenkät.

Det går bra att kombinera flera och sedan sammanställa resultaten i en och samma rapport.

Datainsamling och analys

Svaren samlas automatiskt i en databas, redo att analyseras. Resultatet av enkäten följer du enkelt i direkt i esMaker.
Det finns en mängd funktioner i esMaker som fungerar automatiskt:

 • Svarsfrekvens
 • Median
 • Medelvärde
 • Procent
 • Korsjämförelse/korstabulering
 • Olika urvalsregler
 • Filter
 • En mängd olika diagramtyper
 • Fritextanalys
 • Ordmoln
 • Gruppera frågor
 • Multipla rapporter
och mycket mer.
enkät

Skapa rapporter

Marknadens mest kraftfulla rapportdel

chart
Det är möjligt att använda ett obegränsat antal filter och urvalsregler, även tidsurval, för att på så sätt bryta ned materialet och analysera specifika detaljer.

Sammanställ enkelt resultatet till en färdig presentation i formaten:

 • Word
 • PowerPoint
 • Excel
 • Pdf
 • OpenOffice
direkt i programmet.