Svenska Engelska
esMaker

Kommunikationsverktyg


Nyhetsbrev, inbjudningar, formulär och paneler

I esMaker kan du, förutom att skapa enkäter och analyser, hantera digital kommunikation. I Kommunikationsverktyget har du möjlighet att skicka nyhetsbrev, inbjudningar och administrera anmälningsformulär till exempelvis seminarier eller kurser. Du kan även skapa digitala paneler för att samla in exempelvis e-postadresser för att använda till nyhetsbrev eller undersökningar. Det är enkelt att skräddarsy dina nyhetsbrev och formulär och verktyget är helt språkoberoende.

Hantera all kommunikation via samma verktyg

I esMaker finns ett flertal olika kommunikationsmöjligheter där det endast är fantasin som sätter stopp. Du kan enkelt designa dina nyhetsbrev och formulär efter egna önskemål om texter, färger, logotyper, bilder etc.

enkät

Nyhetsbrev

enkät

Layout och mallar

Via esMaker går det att skapa och skicka ut snygga och effektiva nyhetsbrev via mail. I nyhetsbreven går det att lägga in obegränsat med text och bilder och du enkelt utforma dina nyhetsbrev med hjälp av färdiga mallar.

Automatisk uppdatering av mottagarlistor

Som mottagare av nyhetsbrev går det att när som helst avsluta sin prenumeration. Mottagaren inaktiveras då automatisk från mottagar- gruppen i esMaker och kommer inte få fler utskick. Detta innebär att du inte behöver tänka på att hålla din mottagargrupp uppdaterad.

Uppföljning

Du kan enkelt följa upp dina nyhetsbrev med överskådlig statistik. Där kan du bl.a. följa hur många som öppnat mailet, klickat på länkar eller valt att avsluta sin prenumeration.

Inbjudningar och anmälningsformulär

I esMaker kan du skicka ut inbjudningar och anmälningsformulär för exempelvis kurser, seminarier, utbildningar och möten.
Du kan enkelt ställa in antalet platser för olika tillfällen i anmälningsformuläret och när ett tillfälle blivit fullbokat går det inte längre att anmäla sig dit.

Automatisk bekräftelse

En bekräftelse för anmälan skickas direkt ut till deltagaren och där kan denne även välja att ändra sin anmälan eller avanmäla sig, utan att du som användare av esMaker behöver göra manuellt arbete.

Deltagarlista

De registrerade svaren från anmälningsformuläret presenteras överskådligt i en deltagarlista. I deltagarlistan får du en tydlig överblick av vilka som har anmält sig till de olika tillfällena, vilka som anmält specialkost osv.