Svenska Engelska
esTracer

Kunskaps- och inlärningstest

esTracer är ett funktionellt och flexibelt verktyg för att skapa och genomföra kunskaps- och inlärningstester. Verktyget är perfekt för att utvärdera kunskapsnivån inom olika områden, vilket i sin tur öka kvalitén på arbetsplatsen.

Tanken bakom esTracer är att göra arbetet med kunskaps- och inlärningstester mer effektivt genom att reducera pappersarbetet och snabba upp resultatprocessen.

Utbilda personal på ett effektivt sätt!

Med hjälp av esTracer kan utbildning av personal bli effektivt, modernt och roligt. Både genom inlärningstester, men också genom kunskapstester för att regelbundet utvärdera sin personal, elever mm. Det går även att skriva ut diplom och certifiera deltagare genom esTracer för att uppmuntra och inspirera exempelvis personal.

Genom att utbilda personal via esTracer får du en god överblick över vad personalen har för kunskaper och vilka områden som eventuellt brister och behöver utvecklas för att hela organisationen ska hålla en hög standard.

Kunskaps- och inlärningstest

Att skapa test ska vara enkelt

I esTracer finns ett flertal olika frågetyper som du kan använda sig av för att bygga upp en frågebank. Förutom att skapa frågor där deltagaren kan välja ett eller fler alternativ kan du även använda text, bild, film och flash för att skapa frågor eller för att ge instruktioner och information. Det finns en mängd olika funktioner i programmet, här är exempel på några:

 • Ställa rätt/fel frågor (enval, flerval, rullgardin, matriser m fl)
 • Skapa frågebanker som slumpmässigt ställer olika frågor
 • Konstruera frågeträd med olika kategorier
 • Ställa frågor där respondenterna får fylla i saknat ord
 • Skapa rättpunkt-frågor (markera rätt punkt på en bild)
 • Skapa drag- och släppfrågor (små bilder placeras på en större bild)
 • Skapa kombinerande frågor där de rätta alternativen paras ihop
 • Skapa frågor som är olika mycket värda
 • Tidsbegränsa prov och visa varning då det är lite tid kvar
 • Skapa frågor där respondenten kan få minuspoäng om denne svarar fel
 • Bestäm rätt ord i fritext för att effektivisera rättningsprocessen
 • Ta del av resultatet löpande
 • Visa medelvärde samt högsta och lägsta betyg bland deltagarna på bara några sekunder
 • Visa fritextsvar separat för att snabba upp rättning
 • Delge respondenterna deras svar automatiskt
 • Import och export i XML format


Resultat i realtid

Det viktiga med esTracer, förutom enkelheten att skapa tester, är den ovärderliga tid som sparas för insamling av resultat. Istället för att arbeta med pappershögar och manuellt göra en sammanställning utförs detta automatiskt via esTracer, där allt resultat samlas på ett och samma ställe. Tester kan även betygsättats automatiskt vilket göra att du kan se direkt vilka som uppnått ex. godkänt

Fri support

För att du som användare alltid ska känna dig trygg i programmet, så ingår alltid fri support både via telefon och e-post. Det viktigaste för oss på Entergate är att våra kunder alltid ska känna sig välkomna att kontakta oss med frågor eller funderingar.

Exempel på användningsområden:

Ledarskapsutbildningar
Information och rutiner
Snabb inskolning av ny personal
Självtester personal
Fastställa den egna kunskapsnivån
Tester i skola