Svenska Engelska

Patientenkät

Vi på Entergate erbjuder en väl genomtänkt och testad metod för att genomföra patientenkäter. Syftet är att, på ett enkelt sätt, få fram värdefull och viktig feedback från patienter för att skapa en trivsam och effektiv vård. Att sätta sina patienter i fokus och ta del av deras erfarenheter och synpunkter ger ett underlag som kan visa vad utvecklingsarbetet bör fokusera på.

Metod

Metoden är utvecklad främst för landsting med utgångspunkt att göra arbetet enkelt för dig som kund. Genom att snabbt producera, distribuera och analysera enkäten, erbjuder vi ett modernt och effektivt sätt att utföra stora, omfattande undersökningar. Vårt mål är att, efter era behov, erbjuda ovärderlig hjälp i ert arbete.

Ni bestämmer utformningen
– vi täcker hela kedjan av undersökningen

Entergate hjälper er med hela processen, från uppbyggnad och distribution av enkäter till färdiga rapporter. Vi erbjuder en färdigt uppbyggd och väl testad patientenkät som mäter hur patienter upplever sin vård. Ni som kund kan sedan utgå från enkäten, göra förändringar eller tillsammans med oss skapa en helt ny enkät. Det viktiga är att det utformas för att passa er och era patienter.


Patientenkät - Vi täcker hela kedjan av undersökningen

Utskick

För att få hög svarsfrekvens är det viktigt att kunna anpassa utskick och tillvägagångssätt för alla målgrupper. En del respondenter kanske vill kunna svara via webben, medan andra känner sig mer trygga med att fylla i en pappersenkät. Hur du än väljer att distribuera enkäten så är patienterna alltid anonyma när de besvarar enkäten.

Utskicket kan ske:

Via e-post
Via brev
Via pappersenkät
Via hemsida

En kombination av ovanstående

Om du vill att patienten ska kunna besvara enkäten direkt efter ett besök, går det också att lägga upp frågorna på en pekskärm där de kan trycka in sina svar direkt.

Utskick av enkät

Resultat

Detta är några av de många funktioner som kan användas för att ta fram rapporter av resultatet:

  • En rapport per avdelning/enhet/område i organisationen
  • Jämförelse med andra delar i organisationen
  • Medelvärde
  • NKI
  • Korstabulering
  • Urval

Resultat presenteras med grafiska diagram, tabeller, statistik och index i något av formaten Word, pdf, PowerPoint och Excel. Eller varför inte presentera resultatet via en extern webbsida.


Resultat


Delaktighet och förbättring

Delaktighet och förbättring


Portal
För att chefer, kontaktpersoner och administratörer ska kunna vara delaktiga skapar Entergate portaler där de kan hålla sig uppdaterad. I portalerna kan man t.ex. följa svarsfrekvens (redovisas i realtid) samt ta fram rapporter för olika nivåer ex. avdelning, verksamhet och område.


Förbättringsprojektet
För att kunna följa upp resultatet av patientenkäten finns funktionen Förbättringsprojekt. När en patientenkät är genomförd ska varje enhet kunna lägga till förbättringsprojekt direkt i portalen för att konkret kunna arbeta vidare med de områden som behöver förbättras.

Varför patientenkät hos Entergate?Självklart ingår support för både kontaktpersoner, chefer och patienter. Vi på Entergate lägger stor vikt vid kommunikation med kunden för att fungera som ett bollplank under hela processen.