Svenska Engelska
PointSurvey

Kartläggningsenkäter


pointSurvey ger dig den unika möjligheten att inkludera geografisk information i enkäter. Detta genom att låta varje respondent markera ut en färdväg och/eller peka ut platser som upplevs farliga på vägen.

Med pointSurvey kan kan du t.ex. kartlägga barns säkerhet i trafiken genom att ta reda på vilken väg de tar till skolan. Att genomföra den här typen av kartläggningar manuellt kan lätt vara tidskrävande med risk för att det kan uppstå fel. Kartläggningen ska designas, distribueras, svar ska samlas in, analyseras och rapporter ska tas fram.

Låt istället pointSurvey sköta arbetet genom att göra kartläggningar digitalt via webben. På så sätt minimeras belastningen för personal genom att automatisera kartläggningsprocessens delar för att samla in och analysera data samt ta fram färdiga rapporter.

Markera ut en rutt

Enkelhet

Det är enkelt att markera ut en rutt. Respondenten klickar på startpunkten och därefter på efterföljande vägpunkt. Under en färdväg finns det vanligtvis gatukorsningar eller svängar som kan orsaka problem, dessa kan du enkelt markera ut i enkäten. Till sist, markerar du slutpunkten som slutför rutten.

Indikering

I figuren indikeras startpunkten genom den blå husikonen. Varje rak svarta linje är en del av rutten. Slutpunkten indikeras av byggnaden nederst till höger.

Entergate

Markera problematiska områden

Entergate
Entergate

Problematisk punkt

Figuren till höger visar hur ett problematiskt område kan markeras ut på kartfrågan. Respondenten klickar på aktuell plats för att göra en markering.

Den gula varningstriangeln visar att respondenten är respondentens val av ett problematiskt område. Enkätskaparen kan välja mellan ett flertal olika ikoner för att skräddarsy kartläggningsenkäten för ändamålet.


Kommentarer

I den högra bilden visas ett exempel av hur respondenten kan kommentera markeringen av platsen. Via två rullister tillåts respondenten välja bland fördefinierade beskrivningar (som enkätskaparen valt) samt gradering av problemet.

Respondenten kan även själv fylla i en beskrivning i en kommentarsruta.Skapa kartläggning

Skapa en "Frågebank"

pointSurvey har en komplett frågebank och varje användare har tillgång till sina egna kartläggningar och kan snabbt återanvända specifika frågor eller grupper av frågor. Kartläggningen kan publiceras på en webbplats, via e-post, på surfplattor eller smartphones och mycket mer.

Smarta kartläggningar

För att respondenten inte ska få tillgång till frågor som ej är relevanta, kan du lägga till logiska hopp i enkäten. Du bestämmer vilka specifika frågor som respondenten ska se beroende på tidigare svar. För att göra det enkelt för respondenten kan du lägga till bakgrundsinformation och motsvarande blir förifyllt.


Välj tema

Med pointSurvey kan du designa dina kartläggningar för att anpassa efter er grafiska profil med teckensnitt, färger, logotyper, bilder, etc.

Anonymitet

Kartläggningsanvändaren kan bestämma om frågeformuläret ska vara anonymt. I pointSurvey finns den teknik som krävs för att säkerställa anonymitet för respondenterna.

Genomföra kartläggning

I pointSurvey finns det flera olika sätt att skicka ut sin kartläggning på. Du kan kombinera alla olika typer av utskick för att sedan skapa rapporter med totalresultatet. Du kan enkelt skapa en länk till kartläggningen som går att använda på en webbsida eller ett intranät, skicka ut kartläggningen till respondenter via e-post eller låta respondenterna besvara kartläggningen via surfplattor eller smartphones.


Webb
Du kan enkelt skapa en webbkartläggning som du sedan kan publicera på en hemsida, ett intranät eller skicka ut i ett mail till dina respondenter direkt från pointSurvey. Vid olika typer av intervjuer (exempelvis telefonintervjuer) kan du använda webbformuläret för att lägga in svaren.

E-post
Du kan skicka ut din kartläggning via e-post till dina respondenter och genom att göra detta utskick så kan du även skicka ut påminnelser till de som inte svarat. Det är enkelt att importera adresser och information från t.ex. ett e-postprogram direkt till pointSurvey.
Mobil
Nyhet! Nu kan du även välja att skicka ut din kartläggning via SMS. Detta betyder att du kan nå dina respondenter vart de än befinner sig. Detta kan vara mycket användbart när du vill få in svar snabbt exempelvis vid en omröstning.
Surfplatta
Något som är väldigt populärt bland våra kunder är att publicera kartläggningar på surfplattor som sedan kan skickars runt till respondenter vid seminarier, i väntrum och receptioner. Detta för att nå aktuella respondenter.


Analysera och utvärdera kartläggning

Kraftfull resultat- och rapportdel

Det som framförallt sparar tid med att använda pointSurvey som kartläggningsfunktion är sammanställning av resultatet. Istället för att samla ihop papper och manuellt skapa en analys får du automatiskt fram en överskådlig sammanställning av vad respondenterna svarat.

Svaren registreras automatiskt på ditt konto i pointSurvey och du kan när som helst titta på svaren som kommit in. När insamlad data analyseras, räknas färdvägar som kan matchas med varandra, som en och samma.

Resultatet presenteras alltid i realtid vilket gör att du snabbt och enkelt får reda på t.ex. vilka vägar, gångbanor, eller cykelbanor som används, hur frekvent de används samt om platser upplevs obehagliga.

Resultatet kan t.ex. visa:
  • Vilka färdvägar som används och hur många som använder respektive väg
  • Hur frekvent färdvägar används
  • Vilka platser som upplevs besvärliga eller farliga och i vilken viktningsgrad