Svenska Engelska

Produkter

Enkät- och analysverktyg

Med esMaker kan du enkelt genomföra alla typer av enkät- undersökningar och analysera resultatet.
Läs mer pil

Kunskaps- och inlärningstest

Utvärdera kunskaper och öka kvaliteten inom organisationen med hjälp av esTracer.
Läs mer pil

Kartläggningsenkäter

Inkludera geografisk information i kartläggnings- enkäter med hjälp av pointSurvey.
Läs mer pil

Nyhetsbrev och inbjudningar

Skicka enkelt ut nyhetsbrev och olika typer av inbjudningar med hjälp av esMaker
Läs mer pil

Administrera utbildningar

Administrera utbildningar, seminarier och föreläsningar med hjälp av ViaCompetence
Läs mer pil

Panel och anmälningsformulär

Skapa enkelt anmälnings- formulär eller paneler för att samla in uppgifter till respondenter i esMaker.
Läs mer pil