Svenska Engelska

Tjänster

Konsulttjänster

Vi på Entergate strävar efter att vara det självklara valet för kunder som behöver en långsiktig och engagerad affärspartner. Vi erbjuder tjänster inom områden där enkäterna har en central funktion för att åstadkomma förändringar och förbättringar. Genom att mäta har man tagit första steget till en förändring.

Läs mer om:

Medarbetarenkäter
Entergate hjälper er med hela processen

Skolenkäter
Få en sammanställande bild över skolklimatet

Patientenkäter
Få fram värdefull och viktig feedback från patienter

Kundenkäter
Att mäta kundens nöjdhet är nyckeln till ett lyckat förbättringsarbete
Tjänster

Kontakta gärna oss för mer information om våra tjänster: 035-15 59 00


Utbildningar

Vid tecknande av licens i något av våra verktyg så ingår alltid utbildning kostnadsfritt, för att du som kund ska komma igång så bra som möjligt och känna dig hemma i verktyget.

Efter det går det även att få specialanpassade utbildningar för just era behov. Antingen kommer vi till er, ni till oss eller så kan ni få en snabb- genomgång via telefon och Glance.

Vi håller även utbildningar i enkät- och dokumentationshantering.

Kontakta oss för mer information eller bokning av utbildning: info@entergate.se eller 035-15 59 00.