Svenska Engelska
viaCompetence

Administrationsverktyg för utbildningar och seminarier

Komplett och enkelt verktyg

Tillsammans med Katrineholms kommun, Viadidakt, har vi arbetat fram ViaCompetence – ett webbaserat verktyg för planering och genomförande av kurser, utbildningar och andra aktiviteter.
ViaCompetence hjälper dig och din organisation att få ett effektivt och kvalitetssäkrat flöde i hela processen; från planering, information, ansökan, antagning till genomförande, uppföljning och utvärdering.

Eftersom tjänsten är helt webbaserad är den lättillgänglig och inga installationer eller särskilda programvaror förutom webbläsare krävs.


Fyra roller - Fyra gränssnitt

  1. Administratör
  2. Publik - Söka information om utbud
  3. Deltagare - Ansöka till kurs/utbildning, översikt, status och rapporter
  4. Chef - Uppföljning och statistik för egna medarbetare


ViaCompetence

Översikt av områden i ViaCompetence:

 Planering

I ViaCompetence kan du planera kurser/aktiviteter i förväg och skapa ekonomiska kalkyler m.m.

 Information

Du kan välja att kursen ska synas på din webbplats/ intranät. Bestäm i förväg när informationen ska publiceras och tas bort, samt hur den ska vara sorterad och sökbar.

 Ansökningshantering

Ansökan till kurs kan ske direkt av kunden/den sökande på webben men även av en administratör. Den som söker en kurs via webben får tillgång till en egen deltagarportal där deltagaren vid senare tillfälle kan hantera sina kontaktuppgifter, se status på sökta och genom- förda utbildningar, skriva ut intyg m.m.

 Antagning

Om antagning ska ske automatiskt eller manuellt av administratören, kan ställas in för respektive kurs. Vid manuell antagning verifieras uppgifterna till de sökande av en administratör. Därefter kan antagning ske. Efter antagning kan kallelse sändas ut via SMS eller e-post direkt från ViaCompetence. Möjlighet finns även att generera särskilda deltagarsidor på webben med mer utförlig och kontinuerlig uppdaterad information för samtliga antagna deltagare.

 SMS - kursinformation och meddelanden

Något som underlättar informationshantering betydligt för kurser och seminarier, är möjligheten att kommunicera med deltagare och utbildare via SMS. Det är enkelt att skicka ut kallelse till deltagare via sms och gör det möjligt att meddela deltagare vid t.ex. ändring av lokal, inställd kurs etc. Det enda som krävs är att varje deltagare anger sitt mobilnummer vid anmälning till specifik kurs.

 Portal för deltagare

I ViaCompetence användarvänliga deltagarportal kan varje deltagare själv ha översikt över kurser han/hon ansökt till eller deltagit i, kommande kurser samt eventuella fakturor. Samtliga kurser som personen deltagit i sparas i deltagarens egen portal.

 Portal för chefer

Varje ansvarig person i organisationen/företaget kan ges möjlighet att godkänna vilka deltagare som ska få ansöka respektive kurs. Ansvariga har även tillgång till fakturering och betalning. På detta sätt är det att följa t.ex. vilka som ska faktureras och vilka som betalt en kurs. Som chef går det även att få en överblick över samtliga fakturor som sänts ut.

 Informationssida för hantering av lokaler

Denna informationssida riktar sig främst till de personer som ansvarar för lokal, utrustning, fika, möblering etc. De personer som ansvarar för hur en lokal ska se ut vid olika utbildningstillfällen, kan enkelt hålla sig á jour med vad som gäller följande dag/vecka/månad via denna informationssida. Sidan kan enkelt implementeras på en hemsida eller ett intranät.

 Uppföljning/utvärdering

I ViaCompetence är det enkelt att genomföra närvaroregistrering, göra slutkalkyler, utfärda kursintyg, skapa fakturaunderlag, följa statistik och mycket mer. Det är också lätt att skicka ut kursutvärdering till samtliga deltagare för en kurs som direkt kopplas till enkät- och analysverktyget esMaker om licens finns (läs mer om esMaker)enkät